تاریخ ایران و هم‌بستگی تیره‌های ایرانی

مقالات کوتاه پیرامون تاریخ و فرهنگ ایران و جهان

داستان زال و سیمرغ در شاهنامه فردوسی
ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢۸   کلمات کلیدی: زال ،سیمرغ ،داستان زال ،فردوسی سیمرغ

توصیف زیبای فروسی از شرایطی که پس از رها شدن زال شیرخواره، در بیابان بر او می‌گذرد و سیمرغ زال را به عنوان خوراک به سوی جوجه‌های خود می‌برد و در اوج شگفتی سیمرغ و بچگان او مهر زال را به دل می‌افکنند و او را نمی‌خورند و...


یکی شیرخواره خروشنده دید
زمین را چو دریای جوشنده دید

پلنگش بدی کاشکی مام و باب
مگر سایه‌ای یافتی ز آفتاب

فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ
بزد برگرفتش از آن گرم سنگ

سوی بچگان برد تا بشکرند
بدان ناله‌ی زار او ننگرند

نگه کرد سیمرغ با بچگان
بران خرد خون از دو دیده چکان

شگفتی برو بر فگندند مهر
بماندند خیره بدان خوب چهر


 
یک بیت به زبان پهلوی آذری باستان
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٤   کلمات کلیدی: شعر آذری ،زبان آذری ،زبان تبریز ،آثار آذری

یک بیت شعر به زبان پهلوی_آذری و با لهجه‌ی تبریزی از هُمام تبریزی:

وهار و ول و دیم یار خوش بی

اوی یاران مه ول بی مه وهاران

معنی: بهار و گل و روی یار خوش هستند. اما بدون دوست هیچ گل و بهاری نیست.

 ---
+ یک دوبیتی به زبان پهلوی_آذری (زبان آذربایجان)

محسنی، محمدرضا 1389: پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان، انتشارات سمرقند، ص 136
کارنگ، عبدالعلی 1333: تاتی و هرزنی دو لهجه از زبان باستان آذربایجان، تبریز، ص 13