کشورهای ناخرسند از سیاست پانترکیسم

 در درازای تاریخ میتوان گفت یکی از زیانبارترین اقوام برای شهریگیری جهانی و از کشتارگرترین تیره ها، همانا قوم تُرک و هم ریشه های آنها مغولها بوده اند که خاستگاه ایشان شمال چین امروزییست. این خلق و خوی شگفت تُرکان به سبب زندگی بدوی قبائل تُرک و چادر نشینی ایشان بوده است همین امر انیگزه ای شده است برای فکاهی ها و نکوهش های فراوان در ادبیات ایرانی و ارمنی و روس و یونان و عرب! و دیگر اقوامی که با این گروه در یک بازه ی زمانی درگیر شده اند. پیش از این با بررسی تاریخ ایران دریافتیم که تُرکها و مغولها که از دسته ی زرد پوستان هستند کشتارهای فراوان از مردم ایران نموده اند. در این میان و برپایه ی گزارشهایی که داریم در پیش از اسلام آذرآبادگان ایران و اران(جمهوری دروغین آذربایجان) بیشترین زیان را از سوی اقوام متحد شده ی ترک دیده اند، به انگیزه ی نزدیکی با مسیر خیزش ترکان از شرق به سوی غرب. پس از آن که ایران بدست تازیان گشوده شد شاهد رخنه ی ترکها از حدود ۷۰۰ سال پیش به درون ایران بوده ایم، این گروه ها و دسته های مهاجر تُرک با پشتیبانی فرمانروایی های تُرک حاکم بر ایران توانستند به درون ایران رخنه کنند و بیشترین زیان ها را به انگیزه ی خوبی آب و هوا و چراگاه های فراوان، آذرآبادگان و مردم آذربایجان از اینها دیده اند. یورش و کشتارهای فراوان تُرکان عثمانی از مردم آذربایجان نیز یکی دیگر از همین دلائل سست شدن زبان باستانی بخش آذرآبادگان، پهلوی آذری بوده است که میتوان گفت از حدود ۳۰۰ سال پیش به ریختی گسترده در این بخش جای خود را به زبان بیگانه ی ترکی داده است. در هر روی این یک پیش درآمد بود برای این جستار تا بتوانیم با بهره گیری از کتاب ارزشمند "پان ترکیسم" تالیف احمد کاظمی کشورهای ناخرسند از اندیشه ی نژادپرستانه پان ترکی را معرفی کنیم. در این میان آشکار میشود که نه تنها ایرانیان آذری و کردها و ارمنی ها آماج تاخت و تاز اندیشه ی پان ترکی هستند که دیگر ملل نیز از این موج نژادپرستانه به گونه ای ناخرسند هستند و واکنش نشان میدهند.

ارمنستان: این کشور به شدت مورد تاخت و تاز اندیشه ها و سیاست های پان ترکیست. میدانیم که ترکهای عثمانی بزرگترین کشتار جمعی سده ی ۲۰ را انجام دادند و بیش از یک میلیون و نیم شهروند ارمنی را که باشنده ی ارمنستان غربی! و بخشی از خاک ترکیه ی کنونی بوده اند را کشتار همگانی کردند و در این زمینه رکورد قتل عامهای ددمنشانه را برای خود نگه داشتند. باید گوشزد کرد سیاست های پان ترکی براین پایه هست که امروز ارمنی ها و آذری ها را روبروی یکدیگر قرار بگیرند، چرا که شوربختانه از دید ارمنی ها آذری ها هم تُرک زبان هستند و هم مسلمان! در صورتی که همانگونه که پیش از این به این پرسمان پرداخته ایم میان دو تیره ی آذری و تُرک تفاوت فراوان هست.(این نکته را باید گوشزد کرد که ترکها در ترکیه یک کشتار جمعی از کردها نیز داشته اند که شمار کشته شدگان کرد بدست ترکها را بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تن میتوان گمانه زنی نمود)

گرجستان: گرجستان نیز دارای کیمنه ی آذری و در بخش های بورچالی و روستاوی در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان هست. همچنین آجارهای تُرک زبان در نزدیکی مرز ترکیه. در این کشور رخنه ی اشرار پان ترک تقریبا شدید بوده و میتوان گفت آذری های این بخش امروزه هویت اصلی و هم پیوند با ایرانیان را فراموش کرده و خود را دارای هویت جعلی و ساختگی تُرکی می انگارند. پرسمان قومیت ها در این کشور با وجود گذشت بیش از یک دهه از استقلال گرجستان همچنان وجود دارد. در کشور گرجستان افزون بر کمینه ی آذری، یک کمینه ی ارمنی هم وجود دارد.

روسیه: کشور روسیه با توجه به داشتن جمهوری های خودمختار تُرک زبان از جمله چچن، اینگوش، تاتارستان، داغستان دچار بحران و آسیب پذیری فراوان است. همین نگرانی ها انیگزه ی ای شده تا کارهای پژوهشی و دانشگاهی فراوانی پیرامون پرسمان پان ترکیسم در روسیه انجام شود. برای نمونه میتوان به کتاب"پان ترکیسم در ژئواستراتژی ترکیه و قفقاز" که به دست آ.سوارنتس، نویسنده ی پُرآوازه ی روسی در شش فصل نگاشته شده است، اشاره نمود. ترکیه پشتیبانی پنهانی از شورشیان چچن را در پیش گرفته و این باعث ناخرسندی فدراسیون روسیه شده است.

چین: چین نیز به انگیزه ی داشتن استان های ترک نشین(این دسته هم تُرک نژاد و هم تُرک زبان هستند) سین کیانگ، نینگ شیا و کانسو در همسایگی کشورهای تُرک زبان قزاقستان و قرقیزستان از دید امنیتی از تبلیغات و جعلیات پانترکها ناخرسند است. پیش از این چین ناخرسندی خود را از این پرسمان با فروش شماری موشک تایفون به ارمنستان آشکار کرده است. سیاست های نژادپرستانه و پانترکی ترکیه از دریای آدریاتیک تا ایالت سین کیانگ چین را در بر میگرید، پس به گونه ای سرشتی! پکن در برابر این سیاست ها حساس است.

بلغارستان و قبرس: این کشور نیز دارای کمینه ی ترک زبان میباشد و تبلیغات و جعلیات ساختگی پانترکها که از سوی ترکیه پشتیبانی میشوند باعث نگرانی این کشور است. یونان نیز به انگیزه ی وجود کمینه ی ترک نشین در قبرس و یورش ارتش ترکیه به بخش ترک نشین قبرس در سال ۱۹۷۴ نگران است و به این گونه اندیشه های نژادپرستانه واکنش نشان میدهد. پرسمان پذیرش قتل عام بزرگ ترکیه از ارمنی ها و کردها، همچنین همین درگیری های یونان و ترکیه یکی از انگیزه های برجسته ی راه نیافتن ترکیه به اتحادیه ی اروپایی و مخالفت شدید کشورهای اروپایی با پیوستن ترکیه است.

کشتار 1.5 میلیون نفری ترکان عثمانی از ارمنی ها 

* هر گونه برداشت از نوشته های این تارنگار تنها با ذکر نام  نویسنده و نشانی تارنگار مجاز میباشد.