فهرست نام‌های ایرانی

کورش محسنی

دیدگاهمان از اسامی و نامهای ایرانی، نام‌هایی هستند که وابسته به زبانهای ایرانی هستند. این فهرست شامل زبانهای: پارسی، تاجیکی، گروه آذری (آذری باستان و نه ترکی)، گروه گیلکی، گروه مازندرانی، گروه سمنانی، گروه تاتی، گروه تالشی، گویش های مرکزی، گروه کُردی، گورکانی، زازا، بلوچی، لارستانی، کمزاری، بشکردی و... میشود. (محسنی، محمد رضا 1389: پان ترکیسم، ایران و آذربایجان, انتشارات سمرقند ص ١٣١)

فهرست نام های ایرانی و لیست اسامی ایرانی                             

این نوشتار سراسر برگرفته شده از دانش‌نامه ویکی‌پدیااست

نام‌های پسران

آ 

ا [ویرایش]

ب [ویرایش]

پ [ویرایش]

 

ت [ویرایش]

ج [ویرایش]

چ [ویرایش]

  • چه‌کو (کردی)
  • چیا (معنی: کوهستان بلند) (کردی)
  • چیاکو (کردی)
  • چومان (برگرفته نام رودی مرزی در غرب بانه‌) (کردی)

خ [ویرایش]

د [ویرایش]

ر [ویرایش]

سزد گر نباشد یک اندر شمار)

 

ز [ویرایش]

 

ژ [ویرایش]

س [ویرایش]

ش [ویرایش]

ف [ویرایش]

ک [ویرایش]

گ [ویرایش]

ل [ویرایش]

  • لهراسب
  • لاس (=گونه‌ای درخت سخت‌چوب، از شخصیت‌های داستان لاس و خزال) (کردی)
  • لاوچاک (=جوان خوش‌سیما و درستکار) (کردی)
  • لیزان (=وارد و کاردان) (کردی)

م [ویرایش]

ن [ویرایش]

و [ویرایش]

ه [ویرایش]

ی [ویرایش]

 

نام‌های دختران

آ

ا [ویرایش]

ب [ویرایش]

پ [ویرایش]

ت [ویرایش]

 

ج [ویرایش]

چ [ویرایش]

-

خ [ویرایش]

د [ویرایش]

 

ر [ویرایش]

 

ز [ویرایش]

ژ [ویرایش]

 

س [ویرایش]

ش [ویرایش]

غ [ویرایش]

ف [ویرایش]

 

ق [ویرایش]

 

ک [ویرایش]

گ [ویرایش]

 

ل [ویرایش]

م [ویرایش]

ن [ویرایش]

و [ویرایش]

 

ه [ویرایش]

 

ی [ویرایش]

 

* هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نام نویسنده و نشانی مجاز است.(کورش محسنی)