کاخ ساسان سروستان

شکارگاه بهرام ساسانی

کورش محسنی


آن قصر که بهرام در او جام گرفت         آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت 

بهرام که گور میگرفتی همه عمر            دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟

 کاخ ساسان در 13 کیلومتری نیم‌روز (جنوب) شهرسان سروستان در 1 به فاصله‌ی 1 ساعت از شیراز واقع شده است. این کاخ از دید زمانی احتمالا به بهرام پنجم ساسانی منسوب است. این کاخ همانند آتشکده‌ی فیروزآباد است ولی از آن بسیار پیچیده‌تر و پر تاق و گنبدتر است. اندازه‌ی آن 37*43 متر است.

در این سازه‌ی ساسانی به ستون‌ها و گنبدها و تاق‌های بی همتایی در میان سازه‌های ساسانی برمی‌خوریم. با توجه به زمین‌های پیرامون این کاخ می‌توان گمان برد این همان نخچیرگاه بزرگی است که بهرام گور (فرزند یزدگرد یکم) در آن به شکار می‌پرداخته است.

برای دیدن عکس‌ها در اندازه‌ی بزرگ, روی عکس‌ها کلیک کنید

        

        

        

        

* هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نام نویسنده و نشانی مجاز است.(کورش محسنی)