طبیعت استان خوزستان

بخش دوم: کارون، دشت سوسن

کورش محسنی

 خوزستان را همگان معمولا با گرمای سوزان‌اش می‌شناسند. همچنین این استان استانی با جمعیت عرب زبان در میان توده‌ی مردم شناخته شده است. ولی با سفر به این استان و گشت و گذاری کوتاه آشکار خواهد شد که در شمال و شمال شرقی آن به طبیعتی خوش آب و هوا برمی‌خوریم که در ایران بی همتا است. همچنین این پرسمان آشکار خواهد شد که جمعیت خوزستان و بیشتر شهرهای آن تشکیل شده است از قوم ایرانی‌تبار و ایرانی‌زبان بختیاری، پارسی زبانها و بخش اندکی به جمعیت ایرانی‌تبار ولی عرب‌زبان اختصاص دارد. بخشی از جمعیت عرب‌زبان استان خوزستان را مهاجرینی تشکیل می‌دهند که از در این چند ده سال واپسین از پیرامون بصره به ایران و خوزستان کوچیده‌اند.

  به گمانی سرزمین پاسوماش می‌تواند شهر مسجد سلیمان کنونی در استان خوزستان باشد. این استان در کنار بخش پارس و آذربایجان، در زمان دو فرمان‌روایی بزرگ هخامنشی و ساسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و در آن به سازه‌های باستانی فراوان و با ارزشی برمی‌خوریم.

 

برای دیدن عکس‌ها در اندازه‌ی بزرگ, روی عکس‌ها کلیک کنید

برای دیدن بخش یکم از عکس‌های خوزستان کلیک کنید

* هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نام نویسنده و نشانی مجاز است.(کورش محسنی)