اسناد ویکی‌لیکس و جدایی‌خواهان
دیروز شوروی، امروز اسرائیل
کورش محسنی

 اسناد منتشر شده‌ی ویکی‌لیکس

  به تازگی پس از انتشار اسناد محرمانه از سوی تارنمای ویکی‌لیکس (WikiLeaks) آشکار شد که گروه‌های قوم‌گرا و جدایی‌خواه مورد پشتیبانی کشورهایی هم‌چون اسرائیل هستند. به گزارش تارنمای گاردین: «مئیر داگان» رئیس موساد، در نشست روز 17 اوت 2007 با «نیکولاس برنز» معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است: "ناپایداری در ایران به وسیله ایجاد تنش و التهاب بین قومیتها به پیش برده خواهد شد. این موقعیت بی‌نظیری برای اسرائیل و آمریکا است..."
  هم‌چنین وی در این نشست به گسترش و توسعه‌ی هویت‌های اقلیت‌های قومی ایران و ایجاد قوم‌گرایی  اشاره کرده است:

Dagan urged more attention on regime change, asserting that more could be done to develop the identities of ethnic minorities in Iran.

  هرآینه پشتیبانی از جنبش‌های قوم‌گرایانه و پان‌ترکیستی تجزیه طلب از سوی کشورهایی همانند ترکیه، جمهوری آذربایجان، اسرائیل و آمریکا -با توجه به تنش‌های سیاسی- پیش از این روشن بود ولی پافشاری رئیس یک سازمان اطلاعاتی و جاسوسی همانند موساد بر این نکته باید مورد توجه بیش‌تری قرار گیرد.

طرح «دانا روهرباچر»، سناتور آمریکایی برای جدایی آذربایجان
متن نامه‌ی ستانور آمریکایی برای جداسازی آذربایجان از ایران
مهرداد آتورپاتگانی


  پس از فاش شدن هم‌کاری گروه‌های قوم‌گرا و پان‌ترکسیت با اسرائیل در اسناد تارنمای "ویکی‌لیکس" (بنگرید به این مقاله درباره‌ی اسناد ویکی‌لیکس و پان‌ترکسیت‌ها) این بار سناتور آمریکایی به‌گونه‌ی آشکار خواستار جداسازی آذربایجان از ایران شد!

  «دانا روهرباچر» نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا در نامه ای به هیلاری کلینتون خواستار کمک آمریکا به تجزیه ایران و جدا کردن آذربایجان از ایران شد. وی در این نامه عنوان می کند:
 «کمک در مشروعیت بخشیدن به اشتیاق مردم آذری برای کسب استقلال خود، در قیاس با تهدید بمباران مخازن تحقیقاتی هسته‌ای زیرزمینی ایران، می‌تواند خطر بسیار بزرگتری برای حاکمان ایرانی به دنبال داشته باشد.» که با اعتراض ایرانیان روبرو شده است.

متن نامه‌ی سناتور آمریکایی برای تجزیه ایران

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)

 فرقه‌ی دموکرات آذربایجان و پیوند با شوروی

  گروه‌های قوم‌گرا، جدایی‌خواه و نژادپرست که امروزه با نام‌های تازه‌ای همانند هویت‌طلب کار خود را پیش می‌برند در گذشته نیز ابزار دست کشورهای بیگانه برای پیش بردن اهداف آن کشورها بوده‌اند و هیچ‌گاه به پیوند فرهنگی و تباری چند هزار ساله میان اقوام ایرانی آذری، کرد، بلوچ و دیگر ایرانیان توجه بایسته را نداشته‌اند.

  در سال 1324 با دستور سرَراست استالین گروهکی کمونیستی به نام «فرقه دموکرات آذربایجان» به رهبری «سید جعفر پیشه وری» در باکو برنامه‌ریزی شد. هدف اصلی  روس‌ها از این کار، در زمانی آشکار می‌شود که بدانیم شوروی پس از قرارداد ترکمان‌چای و قرارداد گلستان و به دست آوردن بخش شمالی رود ارس -یعنی قفقاز و اران- و دگرگونه ساختن نام آن بخش به آذربایجان، در اندیشه جدا سازی آذربایجان راستین و پیوند دادن آن به بخش شمالی یعنی اران (جمهوری آذربایجان کنونی) بود. نقشه‌ی شوروی در دنباله‌ی کار قرار بود کار به کردستان و خوزستان نیز کشیده شود. در این زمینه در سپتامبر 1945 قاضی محمد و شماری دیگر از یاران‌اش به شوروی فراخوانده شده و با «جعفر باقراف» دیدار کردند. شوروی با به دست آوردن اران در شمال ارس و سپس آذربایجان در جنوب رود ارس و پس از آن پیوستن کردستان و خوزستان ایران، می‌توانست به آرزوی دیرین خود، یعنی رسیدن به آب‌های گرم و پیش بردن آرمان‌های خود برسد.

  فرقه‌ی دموکرات آذربایجان با پشتیبانی ارتش شوروی که پیش از آن در آذربایجان جای گرفته بود، در پی کودتایی، حکومتی خودگردان در استان آذربایجان پدید آورد و اعلام جدایی از ایران کرد. در این میان سید جعفر پیشه‌وری به عنوان نخست وزیری این دولت، اجیر و از سوی شوروی برنهاده شد. ولی این دولت که اهداف شوروی را پیش می‌برد، با توجه به  نداشتن پایگاه مردمی در آذربجان و ناچار شدن شوروی در پس کشیدن نیروهای خود در اثر فشارهای جهانی، و کوشش‌های «قوام» نخست وزیر وقت ایران، از هم پاشید. از آن‌جایی که سراسر پشتوانه‌ی این دولت بر روی نیروهای جنگی اشغال‌گر شوروی بنیان نهاده شده بود، درست همانند قاضی محمد در کردستان، با از دست دادن پشتیبان راستین خود -یعنی شوروی- فروپاشید. شماری از سران این فرقه به اران (جمهوری آذربایجان) گریخته و شماری نیز پادافره یافتند. و در تبریز مردم گریختن پیشه‌وری و یاران‌اش را جشن گرفتند.

  بررسی مدارک و اسناد نشان می‌دهد که پیشه‌وری در پیوند با اربابان خود در کاخ کرملین بسیار چاپلوس و فرومایه برخورد می‌کرد. (بنگرید به تلگراف پیشه‌وری به میرجعفر نخستین دبیر حزب کمونیت در آذربایجان در: محسنی، محمد رضا 1389: پان ترکیسم، ایران و آذربایجان، ص 33)

 

منابع:
محسنی، محمدرضا 1389: "پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان"، انتشارات سمرقند
کاظمی، احمد 1385: "پان ترکیسم و پان آذریسم"، موسسه ابرار معاصر تهران
تارنمای گاردین:  تارنمای ویکی لیکس

* هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نام نویسنده و نشانی مجاز است.(کورش محسنی)