دسته بندی زبان‌های جهان
هنداروپایی، سامی، اورالی
کورش محسنی

 چند گوشزد بایسته پیش از شناساندن دسته‌بندی زبان‌های جهان. همان‌گونه که می‌بینیم بیش از 90% از شاه‌کارهای ادبی، فلسفی و... جهان از خانواده‌ی سترگ زبان‌های آریایی‌ یا هندواروپایی هستند. (به فرتور و عکسی که در پایین همین مقاله آمده بنگرید)
  نکته‌ی دیگر این‌که گاه پیش می‌آید که زبان یک ملت یا قوم دگرگون شود ولی تبار ایشان چیز دیگری باشد. برای نمونه آذری‌ها در ایران، دارای تبار و نژاد ایرانی و هم ریشه با دیگر اقوام ایرانی هستند، ولی زبان‌اشان در اثر هجوم ترکان آسیای‌میانه، از پهلوی-آذری  به ترکی دگرگون گشته است.

  یا کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان (اران) که از منظر تاریخی، کشورهایی جعلی و دورغین به‌شمار می‌آیند. پژوهش‌های ژنتیک در این کشورها نشان می‌دهد که بیش از 80% از مردمان این کشورها، تبار و نژادی قفقازی، ارمنی، کردی و یونانی دارند، ولی زبان‌اشان در اثر هجوم ترک‌ها و مغولان به ترکی دگرگون کشته است.

 هم‌چنین در آفریقا و آمریکای‌جنوبی آفریقایی تباران و بومیان آمریکایی را می‌بینیم که در اثر هجوم اروپایی‌ها، با وجود تباری جداگانه، به زبان‌های آریایی سخن می‌گویند.   کشورهای فراوان آفریقایی و آمریکای‌جنوبی هستند که به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و پرتقالی سخن می‌گویند! هم‌چنین در گذشته‌های دورتر، در اثر هجوم اعراب به کشورهایی مانند مصر، شام و... زبان‌های بومی این مناطق به زبان عربی دگرگشته است.
  افزون بر ویژگی های ژنتیک می‌توان به ماندگاری فرهنگ‌های بومی در میان این اقوام اشاره داشت که با وجود دگرگون شدن زبان‌اشان به یک زبان بیگانه، هم‌چنان ویژگی های فرهنگی را نگاه داشته‌اند.

دسته‌بندی زبان‌های جهان

خانواده‌ی زبان‌های هندواروپایی (Indo-European)

      1- ژرمنی (Germanic)
      2- ایتالیایی (Italic)
      3- سلتی (Celtic)
      4- هلنی (Hellenic)
      5- اسلاوی (Slavic)
      6- هندو ایرانی (Indo-Iranian)
     7- آلبانیایی (Albanian)
     8- ارمنی (Armenian)
     9- تخاری (Tokharian)
     10- هیتی (Hittite)

خانواده‌ی زبان‌های آفروآسیایی (Afro_asiatic)

     1- سامی (Semitic)
     2- چادی (Chadic)
     3- کاشیتی (Cushitic)
     4- مصری (Egyptian)
     5- بربر (Berber)

خانواده‌ی زبان‌های اورالی (Uralic)

    1- مغولی (Mongol)
    2- ترکی (Turkic)
    3- تنگوسی (Ungusic)

+ زبان‌های ایرانی باستان ، سکایی و مادی(1) / + زبان های ایرانی باستان، پارسی باستان (2)

منبع: محسنی، محمد رضا 1389: "پان ترکیسم، ایران و آذربایجان"، انتشارات سمرقند

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)