تاریخ ایران و هم‌بستگی تیره‌های ایرانی

مقالات کوتاه پیرامون تاریخ و فرهنگ ایران و جهان

عکس درون آرامگاه داریوش بزرگ-نقش رستم
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸   کلمات کلیدی: عکس آرام گاه داریوش ،نقش رستم ،عکس درون قر داریوش ،تابوت داریوش بزرگ

فرتور روز: درون آرام‌گاه داریوش بزرگ هخامنشی، نقش رستم

برای کسانی که نقش رستم و آرام‌گاه‌های شاهان هخامنشی را دیده‌اند، هم‌واره این پرسش مطرح بوده که درون دخمه و آرام‌گاه چگونه است. اینک درون آرام‌گاه و تابوت‌هایی که در دل سنگ کنده شده است.