تاریخ ایران و هم‌بستگی تیره‌های ایرانی

مقالات کوتاه پیرامون تاریخ و فرهنگ ایران و جهان

فردوسی و حقوق حیوانات
ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸   کلمات کلیدی: شعر فردوسی ،شعر حقوق حیوانات ،میازار موری که دانه کش است ،شاهنامه و حقوق حیوانات

دو بیت شاهکار از فردوسی بزرگ


میازار «موری» که دانه کش است (*) که جان دارد و جان شیرین خوش است
سیاه اندرون باشد و سنگ‌دل (*) که خواهد که «موری» شود تنگ‌‌دلسخنان و پند و اندرز ایرج پسر فریدون، به برادران‌اش سَلم و تور که آهنگ کشتن برادر را داشتند...