شعر به زبان پهلوی ساسانی
نزدیکی زبان فارسی و پارسی میانه
مهرداد آتورپاتگانی

 در زیر، چامه‌ای به زبان پهلوی  ساسانی(پارسی میانه) آورده شده که نشان می‌دهد تا چه اندازه زبان پارسی کنونی با زبان پهلوی نزدیک است. به گونه‌ای که امروزه هرکسی، حتی اگر با زبان‌های باستانی ایران آشنایی نداشته باشد می‌تواند به سادگی آن را بخواند. این در حالی است که در زبان‌های دیگر مانند انگلیسی کسی اثر 900 ساله‌ای مانند بئولف را که به انگلیسی کهن است نمی‌تواند بخواند.

  پان‌ترکیست‌ها و جاعلین تاریخ ایران کوشش می‌کنند زبان پارسی کنونی را بی ارتباط با زبان پهلوی ساسانی، پارتی و پارسی باستان نشان دهند. هرچند سخنان ایشان در محافل علمی جدی گرفته نمی‌شود ولی این نمونه به خوبی پیوند میان زبان پارسی و پهلوی را آشکار می‌سازد:


darem andarz-e az anandegan
az goft-i peshenigan
o ashmah be wizarem
pad rastih andar gehan
agar en az man padired
bawed sud-i du gehan

برگردان به پارسی کنونی:

دارم اندرزی از دانایان
از گفت پیشینیان
به شمار بگزارم (=گزارش دهم)
به راستی اندر جهان
اگر این از من پذیرید
بُوَد سود دو جهان

برگرفته شده از کتاب: پان‌ترکسیم، ایران و آذربایجان، نوشته‌ی محمدرضا محسنی 1389، انتشارات سمرقند، ص66

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)