واژه ها را درست بنویسیم
به کار نبردن حروف عربی برای واژه های پارسی
مهرداد آتورپاتگانی

  برخی از واژه هایی که امروز به کار می بریم دارای ریشه ی ایرانی هستند. برخی دیگر هم دارای ریشه ی یونانی و غیر عربی هستند. در نتیجه نوشته شدن آن واژه ها با "ط" و "ص" تازی درست نیست هر چند در میان همگان رواج دارد. چند نمونه از این دست واژه ها را می آوریم:

توتی پارسی است به معنی مرغ توت خوار
تراز پارسی است >ترازو
توس پارسی است
سفسته احتمالا و استوره 100% ریشه ای هندواروپایی (یونانی) دارد
سدا پارسی است
سَد پارسی است (سَد به معنای عدد 100)

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)