آداب خوراک خوردن در ایران باستان
آیین غذا خوردن ایرانیان از زبان هرودوت
کورش محسنی

  هرودوت تاریخ‌نگار هالکارناسی چنین می‌نویسد: « پارسیان [ایرانیان] خوارک های سنگین، کم‌تر می‌خورند و بیش‌تر به خوراک‌های از گونه‌ی دِسِر (epiphoremata) راغب‌اند که همه به یک‌باره خورده نمی‌شود.  این جریان موجب شده است که درباره‌ی یونانی‌ها می‌گویند: در زمان خوراک، در حالی که هنوز گرسنه‌اند، دست از خوردن می‌کشند. زیرا پس از خوراک، چیزی که به زحمت‌اش بیرزد برای خوردن ندارند، لیکن اگر، چیزی خوردنی [از گونه‌ی دسر] به آن‌ها تعارف شود، دیگر از خوردن دست برنمی‌دارند.» // کتاب یکم 133

  گوشزد: نویسندگان یونان باستان از آن‌جایی که فرمان‌روایی ایران از پارس برخاسته بود همه‌ی ایرانیان از جمله مادها (آذری‌ها و کردها) را -که از دید زبان و تبار با پارسیان یکی بودند- را پارسی می‌خوانده اند.

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)