گفتآرود روز: از کتاب «سه‌شنبه‌ها با موری» نوشته‌ی میچ آلبوم

موری: به نظرم این مردم به اندازه‌ای نیازمند مهر و عشق هستند که حاظراند به جای آن‌چه گیرشان نمی‌آید هر چیز دیگری را بپذیرند. مادیات را در آغوش می‌کشند، ولی بی‌هوده است، نمی‌توانی جای خالی عشق را با مادیات پُر کنی. جای خالی آرامش، محبت و رفاقت با مادیات پُر نمی‌شود. پول جای‌گزین محبت نیست، قدرت هم جای‌گزین عشق نیست.

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)