صفویان میراث‌داران هخامنیشان
صفویان بنیان‌گذاران ایران نوین
کورش محسنی

  صفویان ایران نوین را راه‌اندازی کردند. صفویان، افشاریان و زندیان هم‌واره بزرگ‌ترین سد در برابر امپراتوری تُرک عثمانی بوده‌اند و هر سه اندیشه‌ی بازپس‌گیری سرزمین‌های فروان‌روایی‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانی را داشتند. جنگ چالدران نمونه‌ی بارز این گونه درگیری‌ها بود که میاتن شاه «اسمائیل صفوی» و سلطان «سلیم عثمانی» رخ داد. عثمانی‌ها پیش از بیرون رانده شدن‌اشان به‌دست شاه «عباس بزرگ» آذربایجان و اران (قفقاز) را به اشغال درآورده بودند و شمار فراوانی از مردم آذربایجان و اران را قتل عام کردند.

  شاه عباس بزرگ خود را میراث‌دار کورش بزرگ می‌دانست و در کل صفویان که ایران نوین را پایه‌گذاری کرده بودند، خود را میراث‌دار هخامنشیان و فرمان‌روایی‌های باستانی ایران می‌دانستند.


  صفویان در جنگ‌های خود هم‌واره با نام ایران می‌جنگیدند و شاه عباس صفوی پایتخت خود را به اسپهان جابه‌جا کرد. ایشان فرهنگ ایرانی، موسیقی، هنر، معماری و ادبیات پارسی را گسترش می‌دادند. شیخ صفی‌الدین اردبیلی، نیای بزرگ صفویان، هشتمین نسل از تبار فیروزشاه زرین‌کلاه ایرانی و کُرد تبار بود.

منبع: محسنی، محمدرضا 1392: "پان‌ترکسیم، ایران و آذربایجان"، نشر سمرقند، چاپ دوم، ص 21

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)