اردشیر یکم هخامنشی
چرایی دادن لقب درازدست به اردشیر
کورش محسنی

  یونانیان «اردشیر» یا «ارتخشتره» یکم هخامنشی، پسر خشایارشا را «درازدست» می‌خواندند و چنین بود که نام اردشیر در نوشته‌های گوناگون با این آوازه و لقب هم‌راه شد. چرایی (دلیل) این نام‌گذاری را می‌توان در یکی از سه گزینه‌ی زیر یافت:

  1- اردشیر یکم هخامنشی، دستان درازی و بلندی داشت به گونه‌ای که زمانی که می‌ایستاد، دست‌اش به زانوان‌اش می‌رسید.

  2- درازدستی نمادی از توان و قدرت فراوان و چیرگی بر دشواری‌ها است. به انگیزه این‌که اردشیر توانسته بود بر دشواری‌ها چیره شود بدین نام آوازه یافت.

  3- شاید این نام ریشه در پیشی‌گیری او بر «اردوان» برادران بزرگ‌ترش باشد که خواهان دست‌یابی به تاج و تخت ایران بودند.

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)