جزیره ابوموسی در خلیج فارس
گپ سوزو یا بوم‌سوز نام‌های کهن ابوموسی
مهرداد آتورپاتگانی

این‌جا زمین چمن فوتبال جزیره‌ی گَپ سَبزاُو (ابوموسی) ایران:

  جزایر همیشه ایرانی گَپ سَبزاُو (ابوموسی)، تَنب بزرگ و کوچک و دریا و شاخآب (خلیج) همیشه پارس ---- دریای پارس - خلیج فارس - شاخآب (خلیج) پارس - Persian gulf
 
  نام این جزیره (ابوموسی) در اسناد کهن و تاریخی با نام بمو‌اُو (BoumOuw) که از دو واژه‌ی پارسی [بوم (جایگاه) + اُو (آب)] آمده است. هم‌چنین به نام گَپ سبزاُو آوازه دارد. در واقع بوموسی همان بومو‌سو (بوم + سوز) است به معنای جایگاه سبز. سرزمین سبز. نام ابوموسی یک نام تازه است و بیش از 100 سال پیشینه ندارد. بهتر است به جای ابوموسی بگوییو و بنویسیم بوم‌سُوز یا گپ سوزو.

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)