ابراهیم پورداوود اوستاشناس و ایران‌شناس، درباره‌ی "توران" و "تورانیان" که آریایی هستند می‌نویسد:

  «تور (در اوستا) نام یک قبیله‌ی ایرانی است در شاه‌نامه فردوسی نیز تور آمده است. توران خاک تور است. مربوط به تُرک نیست، هرچند  که این اشتباه بسیار قدیم می‌باشد و ترک‌های عثمانی مایل باشند که منسوب به چنین قوم قدیمی باشند، تور در واقع یک دسته‌ای از ایرانیان‌اند که از حیث تمدن پَست‌تر بوده‌اند. اشکانیان را باید از این قبیله دانست. چطور ممکن است که تورانیان از ترک‌های مغولی باشند، در صورتی که اسامی آن‌ها آریایی است.»

پورداوود، ابراهیم 1377 : اوستا، گات‌ها، انتشارات اساطیر، ص 90-91

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)