ولادمیر مینورسکی دانشمند روس درباره‌ی «زبان کهن آذری» چنین می‌نویسد:


  «در آغاز سده‌ی 5 و11، ایل‌های غُز، نخست در بخش‌های کوچک و سپس با شمار فراوان، تحت سلطه‌ی سلجوقیان، آذربایجان ایران را اشغال کردند. در این زمان مردمان ایرانی‌تبار آذربایجان و بخش‌هایی از قفقاز ترک‌زبان شدند.»

 منبع: محسنی، محمرضا 1392: پان‌ترکسیم، ایران و آذربایجان، نشر سمرقند، چاپ دوم، ص24

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)