زبان پارسی زبان ملی ایرانیان است نه قوم فارس
سنجش زبان ملی در ایران و آمریکا
کورش محسنی

آیا می‌دانستید که در کشور آمریکا نزدیک به 35 میلیون اسپانیولی‌زبان وجود دارد؟ (منبع1)
آیا می‌دانستید که در آمریکا نزدیک به 25 میلیون آلمانی، ایتالیایی، چینی، پارسی، فرانسوی، ویتنامی، تاگالوگ و... وجود دارد؟(منبع2)
آیا می‌دانستید در آمریکا نزدیک به 40 میلیون سیاه‌پوست وجود دارد که بی‌گمان زبان کهن و راستین آن‌ها انگلیسی نبوده و آفریقایی بوده. (منبع3)

  یک زبان ملی یعنی زبان «انگلیسی» در کشور آمریکا به عنوان پیوند دهنده‌ی این اقوام (و حتی ملت‌ها) گوناگون وجود دارد و آموزش‌گاه‌های دولتی برای کودکان تدریس می‌شود. هیچ‌کس این زبان ملی یعنی انگلیسی را زبان قوم انگلیس!! نمی‌داند و همه این زبان را زبان ملی خود می‌شناسند.

  زبان پارسی امروزی زبانی است که از شمال‌شرق ایران و خراسان بزرگ برخاسته و ارتباطی با قوم فارس در مرکز + جنوب غرب + جنوب ایران ندارد.
  باید دانست که زبان پارسی بیش از هزار سال در میان اقوام ایران به عنوان زبان ملی و پیوند دهنده نقش بازی کرده و ادیبان، شاعران و... از میان تک تک اقوام به این زبان غنا و پُرباری بخشیده‌اند. در نتیجه زبان پارسی ربطی به قوم فارس ندارد و افتخارات و بزرگی‌های آن مربوط به همگی اقوام ایرانی است.
---------------
منبع1 : "Language Spoken at Home by the U.S. Population, 2010", American Community Survey, U.S. Census Bureau, in World Almanac and Book of Facts 2012, p. 615.
منبع2:  "Foreign Language Enrollments in United States Institutions of Higher Learning". MLA. fall 2002. Retrieved October 16, 2006.
منبع3)According to U.S. Poplock U.S. Popclock

+ نگاهی به کتاب: "پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان" / در تارنمای ایران‌چهر

 *هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)