تحریف پان‌ترکیست‌ها درباره کتاب‌سوزی تبریز
مهرداد آتورپاتگانی

ببینید مُزدبگیران علی‌اف در باکو  چگونه با احساسات مردم آذربایجان در ایران بازی می‌کنند. با دروغ، تحریف و...


   این فرتور (عکس) در واقع مربوط است به برلین (10 - می - 1933) از ویکی‌پدیا انگلیسی:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:1933-may-10-berlin-book-burning.JPG
 
پان‌ترکیست‌های مُزدبگیر حکومت علی‌‎اُف، مدت‌ها در اینترنت (فیس‌بوک و..) به نام کتاب‌سوزی در تبریز! گسترش داده‌اند.

  انگیزه‌ی این موضوع بازمی‌گردد به بیرون رانده شدن حکومت کمونیستی وابسته به شوروی (منبع 1/2) از سوی مردم آذربایجان و رهایی آذربایجان از اشغال این حکومت کمونیستی. سرپوش گذاشتن روی وابستگی پیشه‌وری و دار و دسته‌اش به شوروی و استالین ریشه‌ی این دروغ‌پراکنی‌ها است.
-----
1- Cottam, Richard W. 1964. Nationalism in Iran. [Pittsburgh]: University of Pittsburgh Press. pp.124-128.
2- محسنی، محمدرضا1392: پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان، چاپ دوم، انتشارات سمرقند، ص 33

+ اران و آذربایجان (اران بخش شمالی رود ارس)     /     + سرزمین آتورپاتگان (ماد کوچک)
+ مرگ کورش بزرگ و دروغ‌پردازی پان‌ترکسیت‌ها     /    + زبان پهلوی اشکانی (پارتی) و پان‌ترکسیت‌ها

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)