با درود.

  امروز چند واژه برابر در اینجا میگزارم که امیدوارم دوستان گرامی با بهره گیری از این واژه ها به زبان پارسی یاری رسانند. هم چنین چند تارنما و تارنگار سودمند را معرفی میکنم.

ایمیل = رایانامه

تایپیک, بحث = جُستار

سایت = تارنما, پایگاه

وبلاگ = تارنگار

کامپیوتر = رایانه

===============================================================

 درباره زبان پارسی

* جستاری بسیار سودمند درباره جایگزینی واژه های پارسی به جای واژگان بیگانه

* پالایش زبان پارسی

* پارسی سخن بگوییم

* نامها و زبان پارسی

===============================================================

 درباره پدیده پلید پان ترکیسم و پان عربیسم

* آتورپاتکان

* آذرگشنسپ

* آذرپادگان(تاریخ آذربایجان)

* هزاره پرشکوه

* از اسطوره تا واقعیت 

===============================================================

دیگر پایگاهها

* تارنمای تخصصی برنامه نویسی ایران

* کالبد(قالب) تارنگار فروهر

* ترزبان(مترجم) بردیا **  برگردان نوشته فارسی به پارسی سره **