با درود
به كوشش دوست ارجمندم تارنماي زبان پارسي راه افتاد: www.parsi-l.com
همچنين تارنگار زبان پارسي:weblog.parsi-l.com