هشدار

 خلیج پارس را عربی کردند

 موسسه جغرافیایی نشنال ژئوگرافی همانگونه که می دانید یکی از معتبرترین موسساتی است که در زمینه جغرافیای بومی و جهانی اعم از جغرافیای انسانی طبیعی سیاسی و ... فعالیت می نماید.این موسسه طی اقدامی در آخرین اطلس منتشره خود , نادانسته یا به قصد خلیج همیشه پارس را خلیج عربی نامیده است.از همه ی ایرانیان بدین وسیله می خواهم که با اعتراض به  اقدام موسسه مذکور از آب و خاک اهورایی و مقدس ایران زمین که در طول تاریخ همواره دست به گریبان توطئه ها و اقدامات این چنینی بوده دفاع نمایند.ضمن اینکه بنا بر شواهد و مستندات تاریخی محکم و همچنین به صراحت مدارک موجود در سازمان ملل متحد نام این خلیج همیشه پارس بوده و خواهد بود و چنین اقدامی آشکارا نادیده گرفتن حق ملت ایران و پایمال ساختن خون مردان و زنان آزاده بیشماری است که در طول تاریخ هماره از وجب وجب این خاک پرگهر پاسداری نموده و جان فدایش نموده اند.
با استفاده از لینکهای زیر Petition (دادخواست) مربوط به این اتفاق (که قبلآ با حمایت پرشین بلاگ تنظیم شده است ) امضائ کنید و اعتراض خودتان را نسیت به اقدام موسسه مذکور به گوش دیگران برسانید :

Click Here To Sign Petition / برای امضا اینجا را کلیک کنید
  View Signs / نمایش فهرست امضاء کنندگان      

 همچینن از همه دوستان گرامی که به ایران و این خاک ما دلبستگی دارند, خواهش میکنم که یک رایانامه(ایمیل) به این نشانی cbeidel@ngs.org و با متن دلخواه و یا متنی که در زیر می آورم بفرستند. همچنین به دوستان همه آشنایان خود که به اینترنت دسترسی دارند نیز پیشنهاد کنید.

 

National Geographic

Dear Sir/Madam:

I find it highly offensive for your organization to change the historical name
of Persian Gulf to Arabian Gulf.

World historical records abundantly make it clear that this body of water for
many thousands of years has been called "The Persian Gulf " that belongs to Iran
(Persia). I strongly condemn this offensive and colossal mistake (or politically
motivated action?) in your part to compromise a well known historical fact and
Iran's territorial integrity.

Your actions, if not corrected, will be considered a total disregard to the
history of the world, as well as international laws and regulations. This
unjustified mistake can also be considered an act of hostility toward 70 million
Persians/Iranians.

Sincerely

ترجمه نامه:

 مدیران محترم موسسه National Geographic

 با سلام،

 

        ما امضا کنندگان این نامه بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به اقدام غیرمسئولانه و غیر علمی شما اعلام می داریم.

 این اقدام مبنی بر انتشار نقشه ای است که به اذعان همه سازمانهای بین المللی، مجعول و غیر واقع و متضمن نادیده گرفتن حقایق مسلم حقوقی است.

 بر تمامی پژوهشگران ثابت شده است که نام خلیج فارس نامی اصیل و تاریخی است و به کار بردن عناوین مجعولی چون "خلیج عربی " و "جزایر اشغال شده توسط ایران" القای نوعی شائبه ی سیاسی است.

 انتظار ما از موسسه ی علمی و بین المللی National Geographic این نبود که بدون توجه به بدیهیات ثابت شده ی علمی و تاریخی اقدامی کند که تحت تأثیر القائات سیاسی به حیثیت علمی مؤسسه با سابقه خود خدشه وارد کرده و اعتماد عمومی نسبت به صحت اطلاعات منتشره از این مؤسسه را سلب کند و علاوه بر این، احساسات میلیونها فارسی زبان را نیز جریحه دار کند.

 ما ضمن ابراز تأسف از این بدعت گذاری خواستار تجدید نظر فوری و اصلاح موارد منتشره توسط آن مؤسسه هستیم. 

در بخش موضوع نامه هم Objection to the use of the name Arabian Gulf را وارد کنید.

برگ ویژه پرشین بلاگ برای حمایت از این جنبش.

در همین جا از همه دوستانی که در بخش پیامها به من مهر ورزیده اند سپاسگزاری میکنم.