این نوشتار سراسر برگرفته شده از دانش‌نامه ویکی‌پدیا است

نام‌های پسران

[] آ

[] ا

[] ب

[] پ

[] ت

[] ج

[] چ

 • چه‌کو (کردی)
 • چیا (معنی: کوهستان بلند) (کردی)
 • چیاکو (کردی)
 • چومان (برگرفته نام رودی مرزی در غرب بانه‌) (کردی)

[] خ

[] د

[] ر

سزد گر نباشد یک اندر شمار)

 • راژان (کردی)
 • راویژ(=تدبیر) (کردی)
 • روژند(=نور خورشید) (کردی)
 • رامان (=در شگفت بودن، تحیر) (کردی)
 • رامیار (=چوپان) (کردی)
 • ریبوار (=رهگذر) (کردی)
 • ریوان (=رهگذر) (کردی)
 • ریباز (=راه و شیوه) (کردی)
 • ریناس (=رهشناس) (کردی)
 • ربین (=رهشناس ، دورنگر، راهبین ، دوراندیش ، آینده نگر) (کردی)
 • ریبین (=دورنگر، راهبین) (کردی)
 • ریکه‌وت (کردی)
 • ریزان (=وارد، ماهر) (کردی)
 • رزگار (=رستگار، آزاد) (کردی)
 • روژان (کردی)

[] ز

 • زاب
 • زال
 • زامیاد
 • ‍‍‍‍‍زاوش
 • زرتشت
 • زردشت
 • زرمهر
 • زند
 • زوبین
 • زاگروس (=زاگرس اصل این واژه یونانی است.) (کردی)
 • زال (=حکمران، چیره) (کردی)
 • زانا (=دانا) (کردی)
 • زانیار (=دانشور) (کردی)
 • زمناکو (=نام کوهستانی در کردستان) (کردی)
 • زیلان (کردی)
 • زوران (=تلاش، کشتی) (کردی)
 • زوراب (کردی)
 • زریان (=نام یک نوع باد) (کردی)
 • زیبار (کردی)
 • زه‌رده‌شت (کردی)

[] ژ

 • ژازه
 • ژکفر
 • ژوبین
 • ژاوه‌رو (=ژاورود) (کردی)
 • ژوان (=گفتگوی عاشقانه‌) (کردی)
 • ژیر (=هوشمند، همریشه با واژه «زیرک») (کردی)
 • ژیله‌مو (=اخگر) (کردی)
 • ژیوار (=تمدن) (کردی)
 • ژیوان(=نگهبان زندگی) (کردی)
 • ژیهات (=کاردان، ماهر) (کردی)
 • ژاوه

[] س

[] ش

[] ف

[] ک

[] گ

[] ل

 • لهراسب
 • لاس (=گونه‌ای درخت سخت‌چوب، از شخصیت‌های داستان لاس و خزال) (کردی)
 • لاوچاک (=جوان خوش‌سیما و درستکار) (کردی)
 • لیزان (=وارد و کاردان) (کردی)

[ویرایش] م

[] ن

[] و

[] ه

 • هامون
 • هرمز
 • هورمزد
 • هورموند (مازندرانی)
 • هومن
 • هوشنگ
 • هوتن
 • هومان
 • هوشیار
 • هورداد
 • هاوری (معنی: همراه) (کردی)
 • هاوراز (=همراز) (کردی)
 • هه‌لمه‌ت (=هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده واژه عربی حَملة) (کردی)
 • هه‌ژار (=ندار و فقیر) (کردی)
 • هیمن (=متین) (کردی)
 • هه‌لکه‌وت (=فراز-رونده، چیره) (کردی)
 • هه‌لگورد (کردی)
 • هه‌لو (=آله، عقاب) (کردی)
 • هه‌ردی (کردی)
 • هه‌ورام (برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نموده‌اند) (کردی)
 • هه‌وراز (معنی: فراز و نشیب) (کردی)
 • هیژا (معنی: گرامی، محترم) (کردی)
 • هیرش (معنی: یورش) (کردی)
 • هیوا (معنی: امید) (کردی)
 • هوزان (معنی: آوازه‌خوان) (کردی)
 • هومه‌ر (کردی)
 • هیدی (معنی: آرام) (کردی)
 • هه‌ندرین (معنی: نام کوهستانی در کردستان) (کردی)
 • هوگر (معنی: علاقه‌مند) (کردی)

[] ی

[] ئ

 • ئاسو (معنی: افق) (کردی)
 • ئاسوس (کردی)
 • ئاکار (کردی)
 • ئاکام (معنی: عاقبت، سرانجام) (کردی)
 • ئاکو (معنی: قلهٔ کوه) (کردی)
 • ئاگرین (معنی: آتشین، نام یک کوهستان) (کردی)
 • ئالان بلند, با حرمت, سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان) (کردی)
 • ئامانج (معنی: آماج، هدف، اصل این واژه ترکی است) (کردی)
 • ئاوات (معنی: امید) (کردی)
 • ئارتین (معنی: شعله و گرمای آتش) (کردی)
 • ئارمین (معنی: منسوب به آرام-پسر کیقباد) (کردی)
 • ئازا (معنی: دلاور، همریشه با آزاد) (کردی)
 • ئه‌گید (معنی: دلاور،اصل این واژه ترکی است) (کردی)[نیازمند منبع]
 • ئه‌له‌ند (معنی: تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید) (کردی)
 • ئه‌رده‌لان (معنی: اردلان) (کردی)
 • ئه‌رده‌وان (معنی: اردوان) (کردی)
 • ئه‌ژده‌ر (معنی: اژدر) (کردی)
 • ئه‌ویندار (معنی: عاشق) (کردی)

[] نام‌های دختران

=== آ === خواهشاهرکی میتونه معنی این اسمهاروبنویسه خیلی زود تشکر

[] ا

[] ب

[] پ

[] ت

[] ج

[] چ

 • چاوجوان (=زیباچشم) (کردی)
 • چاوره‌ش (=سیه‌چشم) (کردی)
 • چکاوک (نام پرنده‌ای)
 • چنور (=نام گلی خوشبو) (کردی)
 • چرو (=غنچه‌) (کردی)
 • چیمه‌ن (=سبزه و طبیعت) (کردی)
 • چوپی (=نوعی رقص کردی) (کردی)

[] خ

[] د

[] ر

[] ز

[] ژ

[] س

[] ش

[] غ

[ویرایش] ف

[] ق

 • قشنگ
 • ڤیان (=عشق) (کردی)

[] ک

کژال کرانه کشور کیهانه کیمیا (کمیاب) کرانه

[] گ

[ویرایش] ل

[ویرایش] م

[] ن

[] و

[] ه

 • هستی
 • هما
 • هنگامه
 • هوروَش
 • هاوین (=تابستان) (کردی)
 • هه‌لاله (=لاله) (کردی)
 • هیرو (=گل ختمی) (کردی)

[] ی

[] ئ

 • ئاڤان (=نام کوهستانی در کردستان) (کردی)
 • ئاڵێ (=دختر مو بور) (کردی)
 • ئالا (=بیرق، پرچم) (کردی)
 • ئاسکی (=از واژه "ئاسک" به معنی آهو) (کردی)
 • ئاونگ (=شبنم) (کردی)
 • ئه‌سرین (=اشک) (کردی)
 • ئه‌ستێ (کردی)
 • ئه‌وین (=مهر، عشق) (کردی)