شبدیز اسب خسروپرویز و باربد

خسروپرویز و مرگ اسپ‌اش شبدیز
شبدیز و باربد رامش‌گر
مهرداد آتورپاتگانی

 نام «شبدیز» را بیش‌تر مورخین و شعرای ایران و عرب در نوشته‌های خود ذکر کرده‌اند. شبدیز به معنای سیاه‌فام است. گویند این اسپ چهار وجب بلندتر از دیگر اسبان بود و آن را از روم آورده بودند. آورده‌اند «خسروپرویز» چنان این اسپ را دوست داشت که سوگند خورده بود هرکس خبر کشته شدن‌اش را بیاورد، او را خواهد کشت.
 روزی که اسپ کشته شد خبر را به «باربد» موسیقی‌دان و رامش‌گر رساندند و او آهنگ و آوازی ساخت و اجرا کرد که شاه فریاد برآورد: «مگر شبدیز مرده است» و باربد پاسخ گفت: «شاه خود چنین فرماید» و خسرو گفت: «بسیار خوب، هم خود را نجات دادی و هم دیگری را»

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)

/ 0 نظر / 143 بازدید