گفتار هفدهم(كاخ تچر(تاچارا))
***

اين كاخ در قسمت جنوب غربي كاخ آپادانا و 2.5 متر بالا تر از آن قرار دارد. سنگ هاي آنقدر براق بوده كه فرد ميتوانسته عكس خود را در آن ببيند و به همين دليل به اين كاخ كاخ آينه نيز گفته ميشود.مرادي غياث آبادي بر اساس يكي از تحقيقات زبان شناسي تاچارا را به معني شورا ميداند او معتقد است كه تخت جمشيد محل سكونت نبوده اينجا محل مجلس دانايان و فرهيختگان بوده و هر يك از كاخها محل برگزاري جلسه بخشي از نمايندگان بوده است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
داريوش كياني

کورش عزيز، فعلا چند روزی نيستم. به زودی درباره موضوعی که در نامه‌تان نوشته بوديد، صحبت خواهيم کرد.