گزارش تاریخ‌نگار ارمنی درباره‌ی بابک خرم‌دین

بابک خرم‌دین یک ایرانی به تمام معنا
نام گارد جاوید بر سپاه بابک
کورش محسنی

واپسین تاریخ‌نویس (کپی نویس) ارمنی گزارش داد که: «بابک، سربازان‌اش را گارد جاویدان می‌نامید؛ نامی که هخامنشیان بر سپاه زبده خود گذاشته بودند و ساسانیان نیز از آنها پی‌روی کردند.»

 Crone، The Nativist Prophets of Early Islamic Iran، 6

 

درباره‌ی زندگی‌نامه‌ی بابک خرم‌دین و دروغ‌پردازی‌های پان‌ترکسیت‌ها در این نشانی بیش‌تر بخوانید:

http://ariapars.persianblog.ir/post/145


/ 1 نظر / 268 بازدید
بابک خرمدین

ناصر پور پیرار نیز تختگاه هیچکس نامگزاری کرده بود .