دریای مکران

 

دریای مکران

  نام بلوچستان در سنگ نبشته های داریوش بر بیستون و تخت جمشید "مکا" یا "مکران" نوشته شده و از آن به عنوان استان چهاردهم فرمانروایی هخامنشی نام برده شده است (سده ششم پیش از زایش مسیح).

 یونانیان باستان در مورد بلوچهای مکران (بلوچستان ) مطالب بسیار زیادی نوشته اند. مورخین مینویسند که نخستین تهاجمی که منجر به کوچ بزرگ آریاها شد هجوم هون های سفید به قسمت باختری رود جیحون بوده که بر اثر آن کوچ بیشینه ساکنین آسیای مرکزی به جانب اروپا آغاز شده است.

 در این میان بلوچ ها که ساکنین شرقی دریای خزر بودند به نواحی جنوبی و مرکزی ایران (یزد و کرمان) رانده شدند که بعدها از این نواحی نیز به طرف مشرق و سرزمین خشک و صحاری بلوچستان کوچانده شدند.

 فردوسی در شاهنامه به گونه فراگیر در باره تاریخ بلوچ ها نوشته است.

 برای نمونه میتوان از جنگ میان بلوچ ها و انوشیروان ساسانی نام برد که فردوسی در باره آن می گوید :

براه اندر آگاهی آمد بشاه                   که گشت از بلوچی جهانی تباه

 یا از سربازان بلوچ که در لشکر سیاوش بودند و به جنگ افراسیاب تورانی رفتند ( هم از پهلو و پارس و کوچ و بلوچ ز گیلان جنگی و دشت سروج).

 فردوسی برگهای زیادی از شاهنامه را به جنگ ما بین پادشاه ایران زمین (کیخسرو) و پادشاه مکران زمین اختصاص داده است.

رزم کاوس با شاه هاماوران:

از آن پس چنین کرد کاوس رای            که در پادشاهی بجنبد زجای 
از ایران بشد تا به توران و چین             گذر کرد ازآن پس به مکران زمین
ز مکران شد آراسته تا زره                  میان ها ندید ایچ رنج از گره
...

چو آمد بر شهر مکران گذر                   سوی کوه قاف آمد و باختر

...

سپه را سوی زابلستان کشید              به مهمانی پور دستان کشید
ببد شاه یک ماه در نیمروز                    گهی رود و می خواست گه باز و یوز

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ

پس به جای دریای عمان میتوان گفت دریای مکران!!!

بمباران گوگلی به سود خلیج پارس (در گوگل جستجو کنید arabian gulf و بر روی نخستین گزینه کلیک کنید)

/ 1 نظر / 28 بازدید