گفتار پانزدهم(سمت چپ(هديه آورندگان‚ نمايشگاه هنرها))
***

در سمت چپ پلكان نماينگان 23 كشور تحت امر پادشاهي هخامنشي را نشان ميدهد كه يكي از بزرگان ايران در لباس پارس يا ماد دست نماينده اول آنها را گرفته و آنها را همراه با هدايايشان به طرف كاخ راهنمايي ميكنند. مرادي غياث آبادي معتقد است كه اين تصوير نمايشگاه هنرهاي ايرانيان در آن زمان است هدايا قبل از ورود به تخت جمشيد به نمايندگان شاه تحويل داده ميشده است.
كشورهاي تحت سلطه ايران در زمان هخامنشيان.

پارس parsa

ماد Mada

هوزاـhuza_ عيلام(سوزيانا) خوزستان

پرثوا parthava پارت

هريوا haraiva ناحيه اي در مسير هريرودـ هرات

باختريش bashtarish ناحيه اي در مسير عليا و وسطاي آمودريا

سوگد sugada سغد ناحيه اي در مسير رود زرافشان

هورزميش huvarazmish خوارزم ناحيه اي در مسير سفلاي رود جيحون

درنگيانه drangiana ناحيه كرانه درياچه هامون سيستان امروزي

هرهوواتيش harahuvatish ناحيه جنوبي افغانستان

ثتگوش thatagush ساتاگيديه بخش مركزي افغانستان

گندار gandara قندهار امروزي

سكاهئومه ورگا saka haumavaraga ناحيه جنوبي و غربي درياچه آرال

بابيروش babirush بابل

آثورا athura آشور

عربابيه arabaya عربستان امروزي

ارمينه armina ارمنستان

كت پتوكه Katpatuka كاپادوكيه ناحيه شمال شرقي تركيه امروزي

سپرد سارد :شرق تركيه

يئونه yauna يونيه شهرهاي يوناني آسياي صغير و درياي اژه

مصر

فنقيه

سوريه

/ 2 نظر / 9 بازدید
ali

با درود ..... دراين زمان که وبلاگ ها يکی پس از ديگری مسدود ميشوند .... پايداری و ماندگاری ات را ارزو دارم ................ هميهن موفق باشی ....... ما را نيز فراموش نکن .......... وبلاگ رهايی هنوز نفس ميکشد................... مرگ بر جمهوری اسلامی . و بر قرار باد پرچم ملی ايران زمين

داريوش كياني

کورش عزيز آن نامه‌ای که به نوآور فرستاده بودی به علت مشکلی فنی از دست رفت. لطفا آن را مجددا و به صندوق پستی‌‌ام در بيمکث بفرست. و حتما، بدون ضميمه!