پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

کشورهای ناخرسند از پانترکیسم

کشورهای ناخرسند از سیاست پانترکیسم  در درازای تاریخ میتوان گفت یکی از زیانبارترین اقوام برای شهریگیری جهانی و از کشتارگرترین تیره ها، همانا قوم ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 125 بازدید