پست های ارسال شده در دی سال 1387

آتشکده‌ی گنزک (شیز, آذرگشنسپ)

آتشکده‌ی گنزک (شیز) آذربایجان پایگاه دینی ِ ایران باستان کورش محسنی  آذربایجان در زمان ساسانیان از دیدگاه دینی جایگاه والایی داشت و بی‌گفتگوست ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 149 بازدید