پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

کتاب پان ترکیسم ایران و آذربایجان منتشر شد

برگرفته شده از: http://www.rezamohseni.ir   ارائه ی کتاب «پان ترکسیم، ایران و آذربایجان»  در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سال 1391   شبستان، راه‌روی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید

تحریف تاریخ به‌دست پان‌ترکسیت‌ها

تحریف تاریخ به‌دست پان‌ترکسیت‌ها قرارداد گلستان و ترکمنچای کورش محسنی  یکی از بنیان‌های فعالیت‌های پان ترکیست‌ها دزدی فرهنگی و وارونه نمایی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 286 بازدید