پست های ارسال شده در آدر سال 1389

اسناد ویکی‌لیکس و جدایی‌خواهان

اسناد ویکی‌لیکس و جدایی‌خواهاندیروز شوروی، امروز اسرائیلکورش محسنی  اسناد منتشر شده‌ی ویکی‌لیکس   به تازگی پس از انتشار اسناد محرمانه از سوی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 187 بازدید