پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

کتاب پان ترکسیم، ایران و آذربایجان ارائه در نمایشگاه کتاب 1391

برگرفته شده از : http://mrmohseni.blogsky.com  ارائه ی کتاب «پان ترکسیم، ایران و آذربایجان»  در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سال 1391  شبستان، راه‌روی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 179 بازدید

اشکانیان میراث‌دار هخامنیشان

اشکانیان میراث‌دار هخامنشیانبازسازی ایران به‌دست پارتیانکورش محسنی     پس از شکست داریوش سوم و هخامنشیان از یونانیان و چیره شدن اسکندر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 525 بازدید