پست های ارسال شده در دی سال 1390

انسان بالدار پاسارگاد، تصویر کورش بزرگ

 تصویر برجای مانده از کورش بزرگدرباره‌ی نماد انسان بال‌دار ِ پاسارگادکورش محسنی یک سنگ نگاره‌ی به پایان نرسیده (!) بر روی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 829 بازدید