پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

سپاه و مراتب نظامی ایران ساسانی

سپاه در زمان ساسانیانمراتب نظامی در ارتش ساسانیکورش محسنی   ایران‌سِپَه‌بُد/وزَرگ فرمادار: تا زمان خسرو یکم ساسانی، سپاه ایران در زیر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 212 بازدید