ببر مازندران/ببر هیرکانی/ببر کاسپین

ببر مازندران/ببر هیرکانی/ببر کاسپین
چگونگی انقراض ببر ایرانی
مهرداد آتورپاتگانی

  ببر مازندران یا ببر هیرکانی/ببر کاسپین در گستره‌ای بزرگ از چین تا دریای سیاه می‌زیسته است و بدبختانه نزدیک به 53 سال است که این گونه منقرض شده است. واپسین ببر مازندران که در استان گلستان دیده شد، به دست شماری شکارچی در منطقه مینودشت کشته شد. از ببر کاسین، که بومیان آن را «شیر سرخ» می‌نامیدند، یک نقاشی رنگ، چند عکس و چند پوست برجای مانده است. می‌توان گفت ببر مازندران بزرگترین گونه از ببر بوده است که موهای پُرپُشت‌تر (مانند گربه ایرانی Persian Cat) از ببر بنگال داشته.
  شکار بی‌رویه، توجه نداشته به زیست بوم (محیط زیست)، خشک کردن نی‌زارها و مرداب‌ها برای کشاورزی و باغ‌داری و خانه‌سازی و پرورش دام و از میان رفتن جنگل‌ها باعث نابودی نسل ببر مازندران شد. در بررسی دنا (DNA) آشکار شده است که ببر مازندران و ببر سیبری بسیار نزدیک هستند و تنها در یک نوکلئوتید متفاوت هستند.

عکسی از ببر مازندران

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)

/ 0 نظر / 220 بازدید