پی‌یر کورنی شاعر فرانسوی و سورنا سردار اشکانی

پیر کورنی شاعر فرانسوی
سورنا سردار اشکانی و پیر کورنی
کورش محسنی

پی‌یر کورنی (1784-1606) پدر تئاتر فرانسه و یکی از شاعران بزرگ این کشور است. از کورنی 23 نمایش‌نامه‌ی منظورم برجای مانده است که نزدیک به 20 تا از آن‌ها غم‌نامه (تراژدی) است. واپسین غم‌نامه‌ی کورنی که در سال 1674 نوشته شده، «سورنا» سردار اشکانی است که شرح شکست تاریخی روم در برابر ایرانیان است. داستان شکست «کراسوس» سردار بزرگ روم به دست سورنا، سردار ارد، پادشاه ایرانی اشکانی در این غم‌نامه بیان می‌گردد. بخشی از این اثر:

«اوریدیس:
کراسوس، فرمانده‌ی نیروهای رومی، زمانی که همت بدان گماشت که پارت‌ها را در دشت‌های خودشان به زیر فرمان آورد -چنان‌که می‌دانی- از پدر من یاری خواست. روزی چند نگذشت که ارد (شاه اشکانی) نیز همین کار را کرد و سفیری که وی فرستاد همین قهرمانی بود که توانسته بود، انتقام او را بستاند و تاج و تخت‌اش را به وی بازگرداند»

«اورمن:
بلی سورنا را دیدم که از سوی پادشاه خود با شما سخن می‌گفت و کاسیوس را نیز دیدم که همین ماموریت را به نام روم انجام می‌داد. که این هر دو کشور نیرومند مغرور دست یاری‌خواهی دراز کرده بودند. اما در دربار شما نیمی هوادار این و نیم دیگر هواخواه آن بودند و این کار هر دو سفیر را واداشت که بر مدت اقامت خود بیفزایند»

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)

/ 1 نظر / 89 بازدید
اخگر

سر در نميارم شما براي پان تركيسم تبليغ كنيد !؟ البته من ترك ها و زبان تركي را خيلي دوست دارم اما از پان تركيسم مي هراسم چون فكر مي كنم دشمن شاد كن است .