گفتآورد روز: از کتاب «بار هستی» میلان کوندرا

گفتآورد روز: از کتاب «بار هستی» یا «سبکی تحمل ناپذیر هستی» نوشته‌ی میلان کوندرا نویسنده‌ی اهل چک

میان همه‌ی عشاق، خیلی زود قواعدی برای بازی‌اشان، بر قرار می‌شود که به آن آگاهی ندارند و هم‌چون قانون باید محترم شمرده شود

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)

/ 0 نظر / 188 بازدید