کشورهای ناخرسند از پانترکیسم

کشورهای ناخرسند از سیاست پانترکیسم

 در درازای تاریخ میتوان گفت یکی از زیانبارترین اقوام برای شهریگیری جهانی و از کشتارگرترین تیره ها، همانا قوم تُرک و هم ریشه های آنها مغولها بوده اند که خاستگاه ایشان شمال چین امروزییست. این خلق و خوی شگفت تُرکان به سبب زندگی بدوی قبائل تُرک و چادر نشینی ایشان بوده است همین امر انیگزه ای شده است برای فکاهی ها و نکوهش های فراوان در ادبیات ایرانی و ارمنی و روس و یونان و عرب! و دیگر اقوامی که با این گروه در یک بازه ی زمانی درگیر شده اند. پیش از این با بررسی تاریخ ایران دریافتیم که تُرکها و مغولها که از دسته ی زرد پوستان هستند کشتارهای فراوان از مردم ایران نموده اند. در این میان و برپایه ی گزارشهایی که داریم در پیش از اسلام آذرآبادگان ایران و اران(جمهوری دروغین آذربایجان) بیشترین زیان را از سوی اقوام متحد شده ی ترک دیده اند، به انگیزه ی نزدیکی با مسیر خیزش ترکان از شرق به سوی غرب. پس از آن که ایران بدست تازیان گشوده شد شاهد رخنه ی ترکها از حدود ۷۰۰ سال پیش به درون ایران بوده ایم، این گروه ها و دسته های مهاجر تُرک با پشتیبانی فرمانروایی های تُرک حاکم بر ایران توانستند به درون ایران رخنه کنند و بیشترین زیان ها را به انگیزه ی خوبی آب و هوا و چراگاه های فراوان، آذرآبادگان و مردم آذربایجان از اینها دیده اند. یورش و کشتارهای فراوان تُرکان عثمانی از مردم آذربایجان نیز یکی دیگر از همین دلائل سست شدن زبان باستانی بخش آذرآبادگان، پهلوی آذری بوده است که میتوان گفت از حدود ۳۰۰ سال پیش به ریختی گسترده در این بخش جای خود را به زبان بیگانه ی ترکی داده است. در هر روی این یک پیش درآمد بود برای این جستار تا بتوانیم با بهره گیری از کتاب ارزشمند "پان ترکیسم" تالیف احمد کاظمی کشورهای ناخرسند از اندیشه ی نژادپرستانه پان ترکی را معرفی کنیم. در این میان آشکار میشود که نه تنها ایرانیان آذری و کردها و ارمنی ها آماج تاخت و تاز اندیشه ی پان ترکی هستند که دیگر ملل نیز از این موج نژادپرستانه به گونه ای ناخرسند هستند و واکنش نشان میدهند.

ارمنستان: این کشور به شدت مورد تاخت و تاز اندیشه ها و سیاست های پان ترکیست. میدانیم که ترکهای عثمانی بزرگترین کشتار جمعی سده ی ۲۰ را انجام دادند و بیش از یک میلیون و نیم شهروند ارمنی را که باشنده ی ارمنستان غربی! و بخشی از خاک ترکیه ی کنونی بوده اند را کشتار همگانی کردند و در این زمینه رکورد قتل عامهای ددمنشانه را برای خود نگه داشتند. باید گوشزد کرد سیاست های پان ترکی براین پایه هست که امروز ارمنی ها و آذری ها را روبروی یکدیگر قرار بگیرند، چرا که شوربختانه از دید ارمنی ها آذری ها هم تُرک زبان هستند و هم مسلمان! در صورتی که همانگونه که پیش از این به این پرسمان پرداخته ایم میان دو تیره ی آذری و تُرک تفاوت فراوان هست.(این نکته را باید گوشزد کرد که ترکها در ترکیه یک کشتار جمعی از کردها نیز داشته اند که شمار کشته شدگان کرد بدست ترکها را بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تن میتوان گمانه زنی نمود)

گرجستان: گرجستان نیز دارای کیمنه ی آذری و در بخش های بورچالی و روستاوی در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان هست. همچنین آجارهای تُرک زبان در نزدیکی مرز ترکیه. در این کشور رخنه ی اشرار پان ترک تقریبا شدید بوده و میتوان گفت آذری های این بخش امروزه هویت اصلی و هم پیوند با ایرانیان را فراموش کرده و خود را دارای هویت جعلی و ساختگی تُرکی می انگارند. پرسمان قومیت ها در این کشور با وجود گذشت بیش از یک دهه از استقلال گرجستان همچنان وجود دارد. در کشور گرجستان افزون بر کمینه ی آذری، یک کمینه ی ارمنی هم وجود دارد.

روسیه: کشور روسیه با توجه به داشتن جمهوری های خودمختار تُرک زبان از جمله چچن، اینگوش، تاتارستان، داغستان دچار بحران و آسیب پذیری فراوان است. همین نگرانی ها انیگزه ی ای شده تا کارهای پژوهشی و دانشگاهی فراوانی پیرامون پرسمان پان ترکیسم در روسیه انجام شود. برای نمونه میتوان به کتاب"پان ترکیسم در ژئواستراتژی ترکیه و قفقاز" که به دست آ.سوارنتس، نویسنده ی پُرآوازه ی روسی در شش فصل نگاشته شده است، اشاره نمود. ترکیه پشتیبانی پنهانی از شورشیان چچن را در پیش گرفته و این باعث ناخرسندی فدراسیون روسیه شده است.

چین: چین نیز به انگیزه ی داشتن استان های ترک نشین(این دسته هم تُرک نژاد و هم تُرک زبان هستند) سین کیانگ، نینگ شیا و کانسو در همسایگی کشورهای تُرک زبان قزاقستان و قرقیزستان از دید امنیتی از تبلیغات و جعلیات پانترکها ناخرسند است. پیش از این چین ناخرسندی خود را از این پرسمان با فروش شماری موشک تایفون به ارمنستان آشکار کرده است. سیاست های نژادپرستانه و پانترکی ترکیه از دریای آدریاتیک تا ایالت سین کیانگ چین را در بر میگرید، پس به گونه ای سرشتی! پکن در برابر این سیاست ها حساس است.

بلغارستان و قبرس: این کشور نیز دارای کمینه ی ترک زبان میباشد و تبلیغات و جعلیات ساختگی پانترکها که از سوی ترکیه پشتیبانی میشوند باعث نگرانی این کشور است. یونان نیز به انگیزه ی وجود کمینه ی ترک نشین در قبرس و یورش ارتش ترکیه به بخش ترک نشین قبرس در سال ۱۹۷۴ نگران است و به این گونه اندیشه های نژادپرستانه واکنش نشان میدهد. پرسمان پذیرش قتل عام بزرگ ترکیه از ارمنی ها و کردها، همچنین همین درگیری های یونان و ترکیه یکی از انگیزه های برجسته ی راه نیافتن ترکیه به اتحادیه ی اروپایی و مخالفت شدید کشورهای اروپایی با پیوستن ترکیه است.

کشتار 1.5 میلیون نفری ترکان عثمانی از ارمنی ها 

* هر گونه برداشت از نوشته های این تارنگار تنها با ذکر نام  نویسنده و نشانی تارنگار مجاز میباشد.

/ 23 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دده قورقود

روزی خواهد رسيد که حقايق را به صورت عينی خواهيد ديدو از اين همه بيهوده گويی و نژاد پرستی دست بر می داريد. ترکها از زمان غزنويان تا قاجاريه بيش از ۱۲۰۰ سال بر ايران حکومت کردند ولی کوچکترين تهديدی برای قوميتهای ديگر نبودند و حتی در راستای اعتلای فرهنگ ديگر قوميت ها هم کوشيدند و اسلام را از شرق تا غرب گسترش دادند.انگاه شما که فقط کمی بيش از ۸۰ سال است بر ايران حکومت می کنيد ادعا داريد که مالکان اصلی اين سرزمينيد و بقيه اعم از ترک کرد لر بلوچ و عرب به زور وارد اين کشور شده اند. چطور در زمان جنگ تحميلی که نياز به اتحاد تمامی قوميتها بود هيچ سخنی از اينکه ترک ها مهاجران و غاصبان ايرانند نبود.بياييد و افکار پان فارسی و پان آريايی که ايران را فقط متعلق به فارسها می داند کنار بگذاريم و با اين مساله کنار بياييم که ايران يک کشور چند مليتی است و يک ترک فراتر از هويت قومی خود يک هويت ايرانی هم دارد و قوميت های ديگر هم به همين ترتيب.و اگر نه نمی توانيم در برابر تهديدات دشمنان ايستادگی کنيم و در اين صورت ديگر ايرانی نخواهيم داشت تا در مور ساکنين اصلی و فرعی آن صحبت کنيم.البته حل کردن اين مشکل به صورت مدنی يک روی قضيه است.

دده قورقود

ادامه از متن قبلی.... در طرف ديگر قضيه مبارزان و حق طلبان قوميتها که برای کسب بعد قوميتی هويت خود تلاش می کنند قرار دارند که در صورتی که روند به همین منوال ادامه یابد دیری نخواهد پایید که پان فارسها پان آریایی ها و پان های دیگر همگی در برابر حق سر تسلیم فرود می آورند و پیروزی از آن صابرین است.در ضمن مایلم با شما بحث های بیشتری داشته باشم.در صورت تمایل ایمیل بفرست. من عاشق تمام هویت طلب های زمین هستم و شما هم یک هویت طلب هستید که متاسفانه به بیراهه رفته اید و باید افکار افراطی و نژاد پرستانه خود را کنار بگذارید تا بتوانید به حقیقت دست پیدا کنید.)

دده قورقود

می بينم که وقتی کسی به صورت منطقی پاسخ شما را می دهد از اعلام نظر او عاجزيد. اين يک نشانه از دروغگويی شما

عاطفه سمایی

با سلام. عالی بود. میبنیم که این پانترکها رو هیچ جای جهان قبول ندارن چرا که همه حرفاشون سراسر یاوه و دروغ و جعل هست. جناب محسنی مطمئن باشید خود ما آذری ها میدونیم با اینها چکار بکنیم. برای مثال همین نوشته های کاربر دده قورد رو ببنید همه از روی احساسات هست و اصلا جنبه ی علمی نداره و .... خیلی عالی بود.

يك شهروند

اينها همه جعل تاريخ هست از اين كارها دست بكشيد و به انكار تاريخ دست نزدنيد چرا شما ها اين قدر از اين تركها مي ترسيد

ابرام

در رابطه با تاريخ شما اطلاعات جالبی نداريد وگفته هايتان از روی تعصب نژادی می باشد ونه تنها با منشور بين المللی بلکه با ايات قران و سنت پیامبر ص واموزه های امامان نيز منافات دارد

تازی ستيز

درود فراوان بر همه ايرانيان در جواب آقای ابرام ((بلکه با ايات قران و سنت پیامبر ص واموزه های امامان نيز منافات دارد)) بايد گفت که ننگ بر اين اسلام و محمد سوسمار خور باد که با آن دين کثيفو حيوانی و سراسر خشونت (تروريستی) که ما ايرانيان را با آن همه تمدن و ابهت در دنیا به این روز دچار کرد که بازیچه انگلیسی های فاشیت و آخوندهای دست نشاندشان شویم و شماها با اين افکار کمک به ادامه نسل اين رژيمه ايرانی ستيز ميکنيد يادمان باشد که ما ايرانی هستيم از نژاد کوروش بزرگ اولين نويسنده منشور حقوق بشر و يک زرتشتی نه عربهای کثيفی که دخترانشان را زنده به گور ميکردند که خود عربها منکر اين قضييه می شوند و از اسلام فقط نامش را دارند ولی در عمل به شبکهای ماهواره ای رجوع کنيد شده ايم کاسه داغتر از آش.......

تازی ستيز

با تشکر و درود فراوان بر نويسنده وبلاگ فکر نمیکردم انسانهايی با اين سطح فکر هنوز در اين دنيای مدرن وجود داشته باشند که به يک نفر بگويند که برو جلوی آبگيری سد سيوند را بگير واقعا متاسفم با فیلم ۳۰۰ چه کردیم تا برسد به سد سیوند

دلاورمرد ايرانی

خطاب به عاطفه سماعی:برات متاسفم

وهاب احمدی

خدا همه شما را شفا دهد و از يوغ نازيسم نجات دهد.بلائی که هيتلر بر سر جهان آورد اگر از دست شما هم بر ميامد بر سر خاور ميانه می آورديد همانگونه که رضا شاه بر سر مردم آذربايجان آورد و در قتل عام سال ۱۳۲۵ بيش از ۲۵۰۰۰ نفر از مردم اين خطه را کشت و اگر کسی بخواهد به تجزيه ايران کمک کند آن شما هستيد.