جشن اردیبهشتگان

جشن اردیبهشتگان

اردیبهشت آمدو عالم بهشت شد               عالم بهشت از دم اردیبهشت شد

 


جشن اردیبهشتگان که یکی از جشن های بزرگ دینی زرتشتیان است ، با برابری روز و ماه اردیبهشت، یعنی دوم اریبهشت ماه تقویم فصلی هماهنگ است.این روز بزرگ یادآور فروزهء اهورایی اردیبهشت یا اشه وهیشته و ویژگیهای آن یعنی بهترین راستی و پاکی می باشد.اردیبهشت، دومین امشاسپند، دارای انگاره ای مادی است به نام آتش یا آذر، فروغی خدا داده که گرمی بخش و فروزان و پاک کننده و در یک کلام زندگی بخش است و پرتوهای نورانی آن هستی را از نیستی جدا می گرداند وراست را از دروغ باز می شناساند. پس بجاست که آتش را نموداری از آن داده بزرگ بدانیم.

بهترین راستی برترین نعمتی است که دست یابی به آن یعنی پیروزی بزرگ و این پیروزی شایسته جشنی است بس بزرگتر با نام جشن اردیبهشتگان یا جشن اخلاق.

چه زیباست در این روزخجسته با پوششی سپید در کنار فروغ آتش به درگاه اهورامزدا نیایش بریم و پاکی درون و برون را با رشته شادی و سرور به هم پیوند دهیم

نگارش : راشین جهانگیری

* اتحادیه ای که شاید ایرانیان راستین در آینده تشکیل دهند.(ایران بزرگ)

* دوستان حتما این مقاله را بخوانید. تالشان روسپیدان تاریخ ایران

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
ایران ویج

به امید روزی که ايران به بزرگی دوره هخامنشيان و کيانيان برسد.