جشن سوری

خوانندگان گرامی مطلب تازه کامل‌تر پیرامون جشن چهارشنبه سوری را در این نشانی بخوانید

1386/12/16

http://ariapars.persianblog.ir/post/177/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 جشن سوری(چهار شنبه سوری)

کورش محسنی

 از دسته جشن های آریایی ، جشن های آتش است . امروزه تنها « جشن سوری » ، معروف به « چهارشنبه سوری » و نیز « جشن سده » برایمان به یادگار مانده است و در باره ی جشن های فراموش شده ی آتش ، به « آذرگان » در نهم آذر ماه و « شهریورگان » یا « آذر جشن » می توان اشاره داشت . آتش نزد ایرانیان نماد روشنی ، پاکی ، طراوت ، سازندگی ، زندگی ، تندرستی و در پایان برجسته ترین نماد خداوند در روی زمین است .

 مجموعه ی آیین های نوروزی از « جشن سوری » ( چهارشنبه سوری ) آغاز می شود و با آیین سیزده بدر نوروز به سرانجام خود می رسد .
( بهرام فره وشی ، ص 43 )

برخی را باور این است که با در نظر آوردن واژه ی « چهارشنبه » که بر آمده از فرهنگ تازی و سامی است ، پس « چهارشنبه سوری » ارمغانی از سوی تازیان است ، چرا که همانگونه که می دانیم ، در ایران باستان هر روزی نامی ویژه داشته است ( هرمزدروز ، وهمن روز ، اردوهشت روز ، شهروَر روز ، خرداد روز ، سروش روز ، مهر روز ، زامیاد روز و … ) و نشانی از بخش بندی امروزین چهارهفته ایی و نام های آنان به چشم نمی خورد . (هر چند وجود هفت روز و هفته در ایران باستان قابل اثبات است اما کاربرد آن شناخته شده نیست!)

 اما می بینیم که در میانه سده ی چهارم هجری ، از این جشن و چگونگی بر پایی و هنگام آن و نیز دیرینگی اش سخن به میان است . برابر این آگاهی که در نسک(کتاب) تاریخ بخارای ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی آمده ، در زمان منصور پسر نوح از شاهان سامانی ، در میانه سده چهارم هجری ، این جشن با شکوهی بزرگ برپا بوده و به نام « جشن سوری» نامیده می شده است .

 چون در روز شماری تازیان ، چهارشنبه و شب آن نحس و گجسته به شمار می رفته شب چهارشنبه ی پایان سال را با « جشن سوری » به شادمانی پرداخته و بدین گونه می کوشیدند تا نحسی و نا خجستگی چنین شب و روزی را بر کنار کنند . همچنین جاحظ در نَسَک خود با نام المحاسن و الاضداد (ص 277 ) به گجستگی(نا مبارک)چهارشنبه نزد تازیان اشاره می کند . منوچهری در این روز مردمان را به شادمانی می خواند تا از نا خوبی و بد یمنی آن رها شوند .
( عبدالعظیم رضایی ، صص 119 –118 )

 اما بر پایه ی پژوهش های انجام شده ، زمان باستانی « جشن سوری» را می توان در این سه گاه باز جست :

۱. شب بیست و ششم از ماه اسفند ، یعنی در نخستین شب از پنجه ی کوچک

۲. نخستین شب پنجه ی بزرگ یا پنجه ی وه که پنج روز کبیسه است و نخستین شب و روز « جشن همسپهمدیم» (آخرین گاهنبار سالانه)

۳. دیدگاه سوم ، شب پایانی سال است که ارجمندترین روز « جشن همسپهمدیم» و جشن آفرینش انسان است . ( هاشم رضی ، ص 149 ) . 

۴. هم اکنون ایرانیان شب چهارشنبه(سه شنبه شب) پایانی سال را زمان برگزاری این جشن میدانند.

 افزون بر این و بنا به سنتی که برای برخی رویدادهای بزرگ و جشن های باستانی ، برابر نهادی اسلامی نیز بدست داده شده است ، آتش افروزی و شادمانی شب چهارشنبه ی آخر سال را برخی به قیام مختار ثقفی که به خونخواهی حسین و فرزندانش قیام کرده بود ، نسبت می دهند : « مختار وقتی از زندان خلاصی یافت و به خونخواهی کشتگان کربلا قیام کرد ، برای این که موافق و مخالف را از هم تمیز دهد و بر کفار بتازد ، دستور داد که شیعیان بر بام خانه ی خود آتش روشن کنند و این شب مصادف با چهارشنبه آخر سال بود و از آن به بعد مرسوم شد» ( محمود روح الامینی ، ص 50 ) . هر آینه این موضوع ما را به سوی نامگذاری دروغین ایرانیان پس از چیرگی تازیان، بر روی سازه های مقدس و مهم خود، که به انگیزه ی از بین نرفتن آنها بود می کشاند و آن ترفند را بیاد می آورد.

 واژه « سوری » پارسی به چم(معنی) « سرخ » می باشد و چنانکه پیداست ، به آتش اشاره دارد . البته « سور » در مفهوم « میهمانی » هم در فارسی به کار رفته است. بر پا داشتن آتش در این روز نیز گونه ای گرم کردن جهان و زودودن سرما و پژمردگی و بدی از تن بوده است . در گذشته جشن های آتش کاملا" حالت جادویی داشته و بسیار بدوی بوده است . چگونگی برگزاری این جشن ، همسانی فراوانی به جشن سده دارد .
( مهرداد بهار ، ص 233 )

 استاد پورداود ، پس از بزرگداشت این جشن باستانی ، به پرسمان ویژه ای اشاره دارد و بر این باور است که رسم پریدن از روی آتش و خواندن ترانه هایی همچون « سرخی تو از من ، زردی من از تو و … » از افزونه های پسا – اسلامی است و از دیدگاهی ، بی احترامی به جایگاه ارجمند آتش به شمار می رود . ( ابراهیم پور داود ، ص 75 ) 

اما این فرنود درستی به نظر نمی آید.

نخست دیدگاه مردم ایران نسبت به آتش؛خوب یکی از جنبه های تقدس آتش پاک نمودن بیماریها و دور کردن ارواح خبیثه (به تعبیر آن دوران) بوده است؛ برای نمونه در صورت سرایت طاعون رخت و ابزار بیمار را در آتش می ریختند تا از بدی ها پاک شود؛ و ۱۰۰٪ این بی احترامی به آتش بشمار نمی آید.
همین امروز هم رسم اسفند دود کردن و گرد خانه تاب دادن رایج است(برای زدودن شر و بیماری و چشم زخم)که باز مانده از گذشته است؛ هم اکنون پریدن از روی آتش هم می توانسته با فلسفه پاک کردن نفس صورت گرفته باشد.
دوم گذر سیاوش از آتش؛ باید ببینیم سیاوش چگونه از آتش گذشته است!

فردوسی می گوید:

ســیــاوش ســیــه را بــه تــنــدی بــتـــاخـــت
نــشــد تــنــگ دل جــنــگ آتــش بــســاخـــت
ز هــرســو زبــانــه هــمــی بـــرکـــشـــیـــد
کــســی خـــود و اســـپ ســـیـــاوش نـــدیـــد


خب آتش انبوهی بوده و سیاوش هم تیز از آن گذشته است؛ و می دانیم که گامهای اسب ریخت پرش دارد و اگر از دویدن اسب فیلم بگیریم و آن را آهسته کنیم میبنیم که دویدن اسب ریختی پرش مانند دارد و چهار پای او برای چند لحظه! در هوا است. پس سیاوش به آرامی و نرمی از آتش نگذشته است. و این گذر سیاوش از آتش بی گمان میتواند فرنود استوره ای این جشن باشد.

گویند موبد آذرپاد مهر اسپندان، که اندرزنامه اش
از کم شمار نبشته های بجای مانده از زمانه ئ پیش
از چیرگی تازی است، گویا خودش برای
اثبات حقانیت خود ، از آتش گذشته و یا سینه ئ
خود را سوزانیده بوده است ( مانند داستان سیاوش)
و این چهارشنبه سوری هم به احتمال زیاد گونه ای
آزمون آتش، یادگار آزمون آتش در آیین کهن ایران است.

 برخی از آیین های جشن سوری 

بوته افروزی ، آب پاشی و آب بازی ، فالگوش نشینی ، قاشق زنی ، کوزه شکنی ، فال کوزه ، آش چهارشنبه سوری ، آجیل مشگل گشا ، شال اندازی ، شیر سنگی ( توپ مروارید ) و … (علی بلوک باشی ، صص 63 – 57 ، بهرام فره وشی ، صص 49-44)همچنین در جاهایی همچون شیراز ، کردستان و آذربایگان ، آداب و آیین ویژه و کهن تری وجود دارد . برای نمونه، سفره حضرت خضر ( ع ) و یا آب پاشی در سعدیه که ویژه ی شیراز است و یا سفره های خوراکی رنگینی که در کردستان و آذربایگان آماده میشود و نیز آیین آتش افروزی و شادمانی همگانی مردم . برخی را عقیده بر این است که « جشن سوری » ( چهارشنبه سوری ) با مراسم مربوط به بزرگداشت فروهر درگذشتگان نیز پیوند و بستگی دارد. البته استاد مهرداد بهار با این ایده ی فرجامین همداستان نیست. ( مهرداد بهار ، ص 234 )

و در پایان امید است که همه ی هم میهنان گرامی با برپاداشتن این جشن و جشنهای دیگر ایران زمین در راه کوشش برای پدافند(دفاع) و نگهداری از این آیین های کهن گام بردارند. باید گوشزد کرد که در این جشن کهن ایرانی ایجاد سر و سدا جایگاهی نداشته و ندارد! از آیین های برجسته ی این جشن میتوان به برپایی چند آتش کوچک و پریدن از روی آنها و رسم قاشق زنی و جشن و پایکوبی اشاره کرد.

 + از آنجایی که جشن 4 شنبه سوری تنها به صورت اسمی چهارشنبه نامیده میشود و در واقع پسین سه شنبه تا پاسی از شب برگزار میشود و این را در نامگزاری های دیگر هم میبینیم(شب جمعه یا شب پنج شنبه که در واقع پسین و روز پیش از آن مراسم مربوط به روان درگذشتگان برگزار میشود). این پرسمان از آنجا ناشی میشود که شماری از آیین ها را ما، برپایه گاهشماری عربی و قمری(مهشیدی) است، به این معنی که اگر برپایه ی گاهشماری قمری بنگریم از حدود ساعت ۶ که ماه آشکار میشود تا ۳.۳۸ دقیقه بامداد که سالگشت است، روز چهارشنبه ی واپسین سال بشمار می آید, اما اگر برپایه ی گاهشماری خورشیدی و ایرانی حساب کنیم از ساعت ۱۲ تا ۳.۳۸ دقیقه ی بامداد چهارشنبه ی پایانی سال ۸۵ بشمار می آید. افزون بر آن همانگونه که پیش از این اشاره شد یکی از گزینه های زمان راستین برگزاری این جشن در گذشته، شب پایانی سال است که ارجمندترین روز « جشن همسپهمدیم» و جشن آفرینش انسان است. پس بیگمان جشن سوری امسال 29 اسفند برگزار خواهد شد.(بنگرید به نگره ی حامد قنادی درباره ی زمان درست برگزاری جشن سوری امسال)

جشن سوری(چهارشنبه سوری) خجسته باد

 

 

بن مایه ی بخش آغازین جستار: www.yataahoo.com

/ 23 نظر / 40 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهرانه

مگر همین کامنت پایینی ناسزا نیست؟ انگار اگه خودتان با اسم این و آن دشنام بدهید عیب نداره اما اگه کسی دست خودتون رو رو کنه ناسزاست؟

مهرانه

انگار فقط باید تعریف کورش محسنی رو کرد و اگه کسی انتقاد کنه میشه دشنام و ناسزا

مهرانه

معنی ویرایش رو هم فهمیدیم. یعنی سانسور و حذف کردن. مثل کورش محسنس که هر کومنت انتقادی را ویرایش میکنه

مهرانه

این کورش محسنی فردا میفهمه که مردم منتظر حرف او نیستند و خودش از وبلاگهی دیگه کش میره و حتی جرات نداره اسم واقعی خودش رو بنویسه

مهرانه

بچه جون کورش محسنی دانشمند. آدم باید قبل از اینکه بگه علامه دهره. لااقل یک چند تا کتاب و مقاله ای ازش چاپ شده باشه. همینجوری الکی که نمیشه برای خودت بنویسی استاد عزیز. چقدر مسخره است

کاوه پویا

با سلام. آقای محسنی من اين مهرانه لطفی رو ميشناسم. با اين بنده ی خدا توی يک سايتی بحث داشتيم سر زمان درست برگزاری جشن سوری که من با ارائه ی روشنگری های شما و آقای قنادی تونستم اين رو ثابت کنم که جشن سوری امسال ۲۹ اسفند هست و حالا ايشون گويا دچار سوزش شده. از شما خواهش ميکنم همه ی پيامهای توهين اميز رو پاک کنيد

مهرانه

آدرس کامنت قبلی جا افتاد این است. http://iranshenakht.blogspot.com/2007/03/2-283.html

مهرانه

اینهم آخرین نظر استادان بزرگ مثل دوسخواه غیاثابادی و رحبی و ندوشن که همه و همه گفته اند فردا شب است یعنی ۲۲ اسفند. حالا کی تونسته چی رو ثابت کنه فردا معلوم میشه همچنین سوزشها هم فردا معلوم میشه تا یک عده بیسواد زور بیخودی نزنن

هوشنگ شفیعی

درست نیست سر چهارشنبه سوری هم با هم بجنگیم. همه استادها گفتند ۲۲ اسفند و قضیه کاملا معلوم است. امروز دکتر کزاری هم همین را گفت. و مسلما فردا شب جشن برگزار میشود. http://www.chn.ir/news/?section=2&id=37754

هدی

من کاری به چهارشنبه سوری ندارم اما نگاه کنيد فردوسی گفته اسپ که صد برابر قشنگتر از اسب من که از اين به بعد ميگم اسپ