جایگاه زن در شاهنامه

جایگاه زن در شاهنامه ی فردوسی

کورش محسنی

 

 

  برای بررسی جایگاه زن در شاهنامه، نخستین افسانه‌ای که می تواند به ذهن پژوهنده برسد, بی گمان داستان رزم گردآفرید با سهراب است. این داستان اگر چه در برابر داستانهای دیگر کوتاه است ولی نکته های ریز و آموزنده ای در خود دارد که بایسته است به آنها پرداخته شود. این داستان براستی یکی از فرازهای شاهنامه است. خود ِ واژه ی «گردآفرید» به معنای «پهلوان زاده» است. در این داستان گردآفرید دختر زیباروی, پهلوانی و جنگاوری و افسونگری را درمی آمیزد و رزم آورده و نیرنگ می سازد. اما در این داستان از دل «نیرنگ» و «افسونگری», معنای تازه ای بیرون کشیده می شود و به‌یکباره خواننده می تواند این نیرنگ ها و افسون ها را حتی ستایش کند!.

 

 او یک تنه به کاراز درآمده و بانگ هماورد خواهی برمی آورد و شگفتا که جز سهراب –کسی که پشت رستم را به خاک می زند- کسی را از میان آن همه سپاهیان, دل رزم و رویاروی با گردآفرید نیست! پهلوانانه می جنگد و زمانی که سهراب از دختر بودن او آگاه می شود, از خرَد خود بهره گرفته و افسونی در کار می کند و چهره گشوده و روی زیبای خود را به سهراب می نمایاند. آنگاه سهراب را که دلباخته ی پهلوانی و زنانگی او شده فریب داده و به او دل استواری می دهد که هم خود و هم دژ سپید را به او وا خواهد گذاشت... سهراب در پی او به پای دژ می رود. در درون دژ پدرش گردآفرید، گژدهم به پیشواز دختر خود آمده و به گونه ای به او می فهماند این نیرنگ -که در راه ایران کرده ای- نکوهیده و پلید نیست:

بر دختر آمــــــد همــــی گــــــژدهم                ابا نام داران و گردان بهم

بگفتـــــش که ای نیک دل شـــــــــیر زن              پـــــــــر غـــــم بد از تو دل انجمن

که هم رزم جستی هم افسون و رنگ               نیامد زکار تو بر دوده ننــگ

 گردآفرید بر بالای دژ رفته و با سخنان نیشدار, سهراب را که از پایین به او می نگرد خوار می دارد و به او می گوید که سزاوار پیوند با یک زن ایرانی نیست! بیاد داشته باشیم که در این افسانه فردوسی گوشزد می کند که کوشش و رزم و نیرنگ و افسون در راه پاسداری از ایران و ایرانیان, زن و و مرد نمی شناسد. یک زن اینچنین می تواند با بهره جستن از ویژگی های زنانه ی خویش به یاری ایران بشتابد و حتی جایگاهی فراتر از مردان بیابد. پیمان شکنی و خوارداشت و نیرنگ همان گونه که در میان دیگر کهرمانان مرد شاهنامه –که در راه پاسداری از ایران می جنگند- معنایی دیگر دارد و نکوهیده نمی شود, برای این زن پهلوان نیز نکوهیده نیست و حتی به وارونه ستایش می شود. فردوسی بزرگ در اینجا به برتری زنان اشاره دارد که افزون بر برابری در نیروی بازو و خرد, می توانند با بهره گیری از ویژگی های زنانه ی خود توانمندترین و خردمندترین پهلوانان مرد را نیز به زانو درآورند.

  برای پی بردن به جایگاه والای زنان در شاهنامه, بسنده است که به داستانهای: رودابه, شهبانوی کابلستان(سیندخت), گردآفرید, کتایون, منیژه و.... در شاهنامه بنگیرم. بیاد داشته باشیم اسپاشی را که فردوسی و افسانه های او در آن بوده! در زمانی کمابیش نزدیک به فردوسی, در باختر به اصطلاح مردم سالار(یونان/روم) زنان به همراه بردگان, حتی انسان شناخته نمی شدند و حق رای نداشتند در حالی که در ایران نزدیک به همان دوران یعنی دوران ساسانی, زنان –حال به هر انگیزه ای- به جایگاه شاهی رسیده اند. از همین روی است که فردوسی بزرگ نیز در شاهکار خود جایگاهی برابر و یکسان به زنان می دهد چرا که او نیز پرورش یافته ی این فرهنگ است.

  ناآگاهان و کینه داران به فرهنگ و شکوه ایران, کوشیده اند به گونه ای با جدا کردن بخشی از سروده های فردوسی و نهادن آن در میان, فردوسی و ایرانیان را زن ستیز بازشناسانند! برای نمونه:

 

چو با زن پس پرده باشد جوان             بمانـد منش پسـت و تیره روان 

 ولی اگر در شاهنامه خوب نگریسته شود و به ژرفنای سخن پی برده شود، می بینیم که فردوسی هرگز پادزنان نبوده است و بارها خرد و نیکی را در منش زنان ستوده است. ولی باید دانست که همانگونه که بازیگران مرد و نرینه ی شاهنامه –این دفتر فرزانگی- بد و خوب دارند, بازیگران زن و مادینه هم بد وخوب دارند! برای نمونه, در داستان پرآب چشم سیاوش –که سودابه بازیگری منفی زنانه دارد- از زن بد سخن رانده شده, که این بازیگر می توانست مرد هم باشد و به سخن دیگر پیوندی با جنیسیت بازیگر و زن بودنش ندارد.(همچنین نشانه‌های فراوانی وجود دارد که این بیت ها افزوده شده به شاهنامه‌اند و مربوط به شاهنامه نیست)

  در شاهنامه زنانی را می بینیم که چنان آزاد و خردمند و نیرومند هستند, که امروزه –حتی با موج برابر سازی حقوق زن و مرد که در جهان راه افتاده- بسادگی می توانند الگوی زنان باشند. برای پی بردن به این پرسمان بسنده است که به تابوشکنی ها و چیرگی بر سنت های نادرست و زن ستیز اجتماع و خانواده و تیره ها که به دست زنان در شاهنامه انجام می شود با دید ژرفتری نگریسته شود. گناه بر گردن فردوسی نیست که زنان و مردان ما امروز این داستان ها را نمی خوانند و از آنها پند و الگو نمی گیرند! و به وارونه از سر ناآگاهی او را زن ستیز می انگارند!

 زنان ما باید که با بهره گیری از همین بن مایه های میهنی جایگاه والای خود را بشناسند و سپس با پیوند زدن این پیشینه ی روشن و افتخارآمیز با روشهای نوین و هماهنگ جهانی به سوی برابری حقوق از از دست رفته ی خود گام بردارند.

 

 

چــو فــرزند را باشــد آئیـن و فر            گرامی به دل بر چه ماده چه نر

 

*هر گونه برداشت از نوشته های این تارنگار، تنها با ذکر نام  نویسنده و نشانی تارنگار مجاز میباشد.(کورش محسنی)

/ 18 نظر / 392 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کورش محسنی

دوست گرامی اگر تاریخچه ی پدیداری رایانه را در نظر بگیریم و بخوانیم خواهیم دریافت که رایانه های آغازین را ژاپنی ها ساخته اند و نه انگلیسی ها یا غربیان که آنها بخواهند نامی برای آن بگذارند. نام خاص همانگونه که گفتید میتواند نام جایی یا نام کسی باشد اما هر دستگاهی میتواند در زبانهای دیگر برابری داشته باشد. بیاد داشته باشیم که در پی درون شدن واژه ی رایانه به زبان پارسی واژگان همپیوند با آن نیز به زبان ما درون خواهند شد! پس ما چندین سال دیگر همین دردسر های پالایش زبان پارسی از واژگان عربی را برای واژگان انگلیسی خواهیم داشت. برای واژه ی هلیکوپتر نیز واژه ی بالگرد وجود دارد که براستی واژه ی درخور و زیبایی است. از این دست نامهای ساده زیاد داریم. زمانی بود که وقتی فرهنگستان واژه های هواپیما(طیاره) شهرداری(بلدیه) آشپزخانه(مطبخ) دبستان(مکتب) و ... را پیشنهاد میداد مردم میخندیدند و ... اما امروز میبنیم که بسادگی از انها بهره میگیرند .

کورش محسنی

اینکه فرهنگستان کنونی(سوم) به راستی نتوانسته است به خویشکاری خود درست عمل! کند بیگفتگوست. سخن شما سزاست زمانی که واژه های برنهاده ی فرهنگستان های یکم و دوم را مینگریم و با واژگان برنهاده ی این فرهنگستان میسنجیم به سستی و ناتوانی فرهسنگستان سوم پی میبریم. ولی دوست من بیاد داشته باشیم که در میان همین واژگان برنهاده ی فرهنگستان سوم واژگانی هستند که درخور برنهاده شده اند و باید از آنها پشتیبانی کنیم. اگر فرهنگستان سوم تنها واژگان غربی را میزداید ما نیز بخش دیگر کار را بر دوش میگیریم و در نوشتارهای خود واژگان بیگانه ی تازی را میزداییم. این فرهنگستان واژگان درخوری هم داشته برای نمونه: رایانه(کامپیوتر) مرکزثقل(گرانیگاه) مانور(رزمایش) دربی(شهرآورد) سوبسید(یارانه) کوپن(کالابرگ) پیامک(اس ام اس)... همچنین واژگان بیخود و نادرست هم کم نداشته: پست الکترونیک!(ما رایانامه را پیشنهاد کردیم) سریع السیر و ...! راه همین است باید واژگان درخور را پذیرفت و پشتیبانی کرد و واژگان نادرست را نپذیرفت و جایگزینی بهتر برای آن یافت.

کورش محسنی

اگر دوستانی در بیرون از کشور ایران دارید حتما از آنها بپرسید که آیا در زبانهای ژاپنی و فرانسه و آلمانی و ... هم همانند ما برای واژه های تازه ای چون کامپیوتر برابر دارند یا نه؟ بیگمان پاسخ مثبت خواهد بود. همیشه پیروز و سربلند باشید.

جوجه زبانشناس

سلام. مثل همیشه متن خوبی بود. جالب بود. این جوابتو نبه اون دوست خوب هم عالی بود. موفق باشید .

فریبرز

استاد شما در بیرون از فضای اینترنت هم دوره آموزشی یا نشستی در زمینه تارنگارتان برگزار نمی کنید؟

ليست وبلاگ‌های به روز شده

سلام، ضمن تبريک برای وبلاگ خوبتان، متأسفانه برخلاف تعهدی که در هنگام ثبت‌نام در «ليست وبلاگ‌های به روز شده» داده‌ايد و با وجود لينک‌های ديگر در وبلاگ شما، در بررسی اوليه وبلاگتان نتوانستيم لينک «ليست وبلاگ‌های به روز شده» را در محل ثابت و مناسبی که در معرض ديد باشد، پيدا کنيم؛ زيرا نفس اضافه کردن لينک لیست، آشنایی دوستان شما با حدود دو هزار وبلاگ موجود در ليست و استفاده از مزايای رايگان آن می‌باشد. لطفاً در صورت تمايل ابتدا لينک لیست را در جای مناسبی قرار دهيد، سپس، فرم مربوطه را که همراه ايميل برای شما فرستاده شده است، مجدداً پرنمائيد. با تشکر

کورش محسنی

با سپاس از دوست ارجمند"جوجه زبان شناس"/ دوست گرامی "فریبرز" شوربختانه چنین چیزی گذرانه شدنی نیست/ کاربر "ليست وبلاگ‌های به روز شده"! شوربختانه من از این فرم که گفته اید آگاه نیستم! شاید درخواست از سوی دوستانی باشد که به من مهر دارند. پیروز و سربلند باشید.

اناهيد

با درود مقاله مقام زن در شاهنامه بسيار جالب بود و ايکاش امکان داشت که اين جور مقالات بيشتر در دسترس جوانان قرار گيرد چرا که به نظر من الان اين قشر جوان نياز به اموزش وسيع دارد .متاسفانه در اين سالها نه تنها اموزش درست نگرفته اند بلکه اموزش های نادرست داده شده که در حال حاضر اثرات ان را در تمام سطوح جامعه می بينيم . در مورد زدودن لغات خارجی از زبان فارسی من هم کاملا موافقم و همانطوريکه بهداد گرامی گفتند متاسفانه فقط اسامی انگليسی حذف می شود و بيشتر از زبان عربی جايگرين ميشود. الان اگر به لغتنامه های انگليسی به فارسی مراجعه کنيد می بينيد که بيشتر ترجمه لغات از معانی عربی گرفته شده تا فارسی که براي کسی که می خواهد فارسی ياد بگيرد بسيار خنده دار است برای اينکه بيشتر لغات عربی ياد می گيرد.البته من خودم چون اين تجربه را داشتم يادم مانده و بيچاره زبان اموز من مانده بود که چگونه از لغتنامه استفاده کند که معانی فارسی پيدا کند. اميد وارم همگی کسانی که برای ايران ازاد تلاش می کنند موفق و پايدار باشند.

مهدی

خو ب شما چاره ای به جز توجیه ندارید.... مثلا ویل دورانت از زن ستیزی بن پارسیان گفته فردوسی میگه : که را در پس پرده دختر بود... اگر تاج دارد بد اختر بود از زبان رستم میگه: زنان را بود بس همین یک هنر ... نشینند و زایند شیران نر!!!! چه آموزم اندر شبستان شاه... به دانش زنان کی نمایند راه!؟!؟!؟ زن و اژدها هردو در خاک به... جهان پاک از این هردو ناپاک به!!!! زنان را ستایی سگان را ستای... که یک سگ به از صد زن پارسای!!! و ......... ولی در حماسه ده ده قورقود و کور اوغلی چیز دیگری میبینیم!!!!! منتظر باشید که حقایق روشن خواهد شد

فاطمه

سلام بنده دانشجوی رشته ادبیات هستم. با اجازه از متن شما برای خودم کپی گرفتم.