# آذربایجان

آتشکده‌ی گنزک (شیز, آذرگشنسپ)

آتشکده‌ی گنزک (شیز) آذربایجان پایگاه دینی ِ ایران باستان کورش محسنی  آذربایجان در زمان ساسانیان از دیدگاه دینی جایگاه والایی داشت و بی‌گفتگوست ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 437 بازدید

سرزمین آتروپاتکان (ماد کوچک)

  سرزمین آتروپاتکان (ماد کوچک) ویژگی‌های جغرافیایی و طبیعی آتروپاتکان  در زمان باستان کورش محسنی   آتورپاتکان یا مدیه «میدیا»ی کوچک, واقع در بخش‌های ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 717 بازدید