# اتلو

گفتآورد روز: از نمایش‌نامه‌ی اتلو اثر شکسپیر

گفتآورد روز: از نمایش‌نامه‌ی اتلو اثر شکسپیررَشک‌وَرزی (حسادت) دلیل نمی‌خواهد، بل‌که علت آن همان طبیعت رَشک‌وَرز (حسود) است، رَشک (حسد) ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 353 بازدید