# انسان_بالدار_پاسارگاد

انسان بالدار پاسارگاد، تصویر کورش بزرگ

 تصویر برجای مانده از کورش بزرگدرباره‌ی نماد انسان بال‌دار ِ پاسارگادکورش محسنی یک سنگ نگاره‌ی به پایان نرسیده (!) بر روی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 584 بازدید