# بی_بی_سی_آریا

بی‌بی‌سی و ایرانیان غیر آریایی!

بی‌بی‌سی و ایرانیان غیر آریایی!پژوهش‌های ژنتیک و ریشه‌ی مشترک ایرانیانکورش محسنی   در سال 1385 پژوهشی در دانشگاه کمبریج انجام شد ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 195 بازدید