# توران

داستان جالب درگیر شدن رستم و کی‌کاووس‌شاه

مهرداد آتورپاتگانی:   آن‌هنگام که فرزند نادیده‌ی رستم، با سپاه توران (آریاییان بیرونی) به ایران تاخته بود و قصد داشت «کی‌‌کاووس» ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 159 بازدید

پورداوود: تورانیان ایرانی بودند

ابراهیم پورداوود اوستاشناس و ایران‌شناس، درباره‌ی "توران" و "تورانیان" که آریایی هستند می‌نویسد:   «تور (در اوستا) نام یک قبیله‌ی ایرانی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 39 بازدید

رستم دستان (داستان های پهلوانی در شاهنامه)

«رستم» در شاهنامه فردوسیداستان های پهلوانیکورش محسنی   دوران نخست جنگ های ایران و توران، روزگار زایش داستان های پهلوانی و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 216 بازدید