# جمع_فارسی

درست بنویسیم: به کار نبردن جمع عربی برای واژگان پارسی

نکته آموزشی در به کار بردن واژه‌های فارسیبه کار نبردن جمع عربی برای واژگان پارسیکورش محسنی بخش نخست   برای واژه‌های پارسی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 340 بازدید