# جمهوری_آذربایجان

پان‌ترکیسم و تالشی ها

پان‌ترکیسم و تالشی ها تالشان تحت فشار دولت جمهوری آذربایجان کورش محسنی  پی‌گیری سیاست‌های پان‌ترکیستی در جمهوری آذربایجان (اران) به ویژه در سال‌های ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 232 بازدید